Påven Franciskus om kondomer

15 december 2015
På hemresan efter sitt besök i Afrika i slutet av november höll påven Franciskus som brukligt en presskonferens, där han bl.a. kommenterade en fråga om användning av kondomer för att förhindra spridning av hiv och aids.

På flyget hem tog en journalist upp den i stort sett obligatoriska frågan om hiv i Afrika: "Vi vet att nyckeln ligger i att förebygga. Vi vet att kondomer inte är den enda metoden för att lösa epidemin, men en viktig del av svaret. Är det inte dags för Kyrkan att ändra sin ståndpunkt i denna fråga? Att tillåta att kondomer används för att förhindra fler infektioner?"

Påven svarade att frågan för honom verkade vara för liten och även partisk: "Ja, det är en av metoderna. Kyrkans syn vad gäller detta är perplext: femte eller sjätte budet? Att försvara liv eller att sexuella relationer ska vara öppna för liv? Men detta är inte problemet. Problemet är större. Frågan får mig att tänka på vad de en gång frågade Jesus: ’Säg mig, mästare, är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten? Är det obligatoriskt att bota?’ Den här frågan ’är detta tillåtet’... men undernäring, en människas utveckling, slaveri, bristen på dricksvatten, de är problemen. Låt oss inte tala om man kan använda den här eller en annan typ av plåster för ett litet sår, det allvarliga såret är sociala orättvisor, orättvisa vad gäller miljön. Jag tycker inte om att reflektera över fall som dessa när människor dör på grund av vattenbrist, hunger, miljön ... när alla är friska, när det inte längre finns sjukdomar, tragedier, som människan skapat, oavsett om det är sociala orättvisor eller om det handlar om att tjäna mer pengar – jag tänker på vapenhandel – när dessa problem är borta, tror jag att vi kan ställa frågan ’är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten?’, sade påven Franciskus, på sitt sedvanliga, något kryptiska sätt.

Källa: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)