Påven uppmanar FN att upprätthålla rätten till liv

28 september 2015
I sitt tal inför FN:s generalförsamling förra veckan klargjorde påven Franciskus sambandet mellan omsorg om miljön med omsorg om mänskligheten.

Enligt påven Franciskus existerar en rättighet till miljö eftersom varje mänskligt liv har ett värde: ”För det första måste det påpekas att en sann ’rätt till miljön’ existerar, av två skäl. Först, eftersom vi människor är en del av miljön. Vi lever i gemenskap med den, eftersom själva miljön medför etiska gränser som mänsklig aktivitet måste erkänna och respektera”, sade påven med hänvisning till sin senaste miljöencyklika Laudato Si.

”För det andra, eftersom varje varelse, i synnerhet en levande varelse, har ett egenvärde, i sin existens, sitt liv, sin skönhet och sitt samspel med andra varelser. Vi kristna, tillsammans med de andra monoteistiska trosinriktningarna, tror att universum är frukten av ett kärleksfullt beslut av Skaparen, som tillåter människor att respektfullt använda skapelsen till gagn för sina medmänniskor och till ära för Skaparen; människan har inte rätt att missbruka skapelsen, än mindre att förstöra den”, påpekade påven inför FN:s generalförsamling.
”Följaktligen kräver försvaret av miljön och arbetet mot uteslutning att vi känner igen en moralisk lag inskriven i själva den mänskliga naturen, som innefattar den naturliga skillnaden mellan man och kvinna (jfr Laudato Si, 155), och absolut respekt för livet i alla dess stadier och dimensioner.”

Påven sade vidare att FN:s utvecklingsmål måste bygga på rätten till liv: ”Dessa pelare för integrerad mänsklig utveckling har en gemensam grund, som är rätten till liv och, mer generellt, vad vi skulle kunna kalla rätten till förekomsten av den mänskliga naturen själv”.

Påven sade vidare att högtidliga åtaganden inte är tillräckliga och efterlyste ett slut på ”människohandel, försäljning av mänskliga organ och vävnader, sexuellt utnyttjande av flickor och pojkar, slavarbete och prostitution, liksom handel med droger och vapen, terrorism och internationellt organiserade brott”.
Påven kommenterade också vikten av familjen, som grund för samhället: ”regeringsöverhuvuden måste göra allt för att se till att alla kan få ett minimum av andliga och materiella resurser, som behövs för att leva ett värdigt liv och skapa och försörja en familj, vilket är den primära cellen för all social utveckling”.

Påven avslutade sitt tal med att åberopa det mänskliga livets okränkbarhet: ”alla män och kvinnors gemensamma hem måste fortsätta att byggas på en grund med den rätta förståelsen för allmänt broderskap och respekt för varje människligt livs okränkbarhet, vilket gäller varje man och kvinna, fattiga, äldre, barn, funktionshindrade, ofödda, arbetslösa, övergivna och de som endast betraktas som en del av statistiken".

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)