Polens författningsdomstol bekräftar och utvidgar rätt till samvetsfrihet för vårdpersonal

08 oktober 2015
I veckan publicerade författningsdomstolen i Polen ett beslut, som är avgörande för vårdanställdas rätt till samvetsfrihet.

Enligt beslutet kan läkares och övrig vårdpersonals rätt till samvetsfrihet endast begränsas om det föreligger brådskande behov att förhindra att någon dör, eller om det föreligger ett allvarligt hot mot någons hälsa. Domstolen fann att det är emot författningen att kräva att vårdanställda agerar mot sitt samvete ”i andra brådskande ärenden”.

Författningsdomstolen fann också att det är mot landets grundlag att kräva att en läkare, som åberopar samvetsfrihet, skall hänvisa patienten till en kollega som kan utföra den handling som läkaren är emot.

Polen har tidigare blivit dömt att betala böter av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, efter att domstolen 2012 fann att en våldtagen, gravid flicka, som ansökt om att få göra abort, inte i tillräcklig utsträckning hade blivit hänvisad till alternativa läkare.    

Källa: Agenda Europa (www.agendaeurope.wordpress.com)