Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill erbjuda livmodertransplantation i vården

10 november 2015
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg meddelar i ett pressmeddelande att de föreslagit Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att livmodertransplantation ska kunna utgöra ett alternativ till assisterad befruktning och ingå i det allmänna vårdutbudet.

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet har man under de senaste åren på försök utfört nio livmodertransplantationer under ledning av professor Mats Brännström, vilka hittills resulterat i att fyra friska barn fötts.

Enligt Lars Grip, forsknings-, utvecklings- och utbildningsdirektör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, finns stor efterfrågan efter den nya behandlingen, som dock är komplicerad för såväl donator som mottagare. Han påpekar att behandlingen väcker etiska frågor, exempelvis om förhållandet mellan medicinska risker och patientnytta, samt om vilka resurser som kan ställas till förfogande i relation till annan verksamhet vid sjukhuset.

”I vilken skala sjukhuset i framtiden kan erbjuda denna behandling beror på ett flertal faktorer. Ett sådant exempel är efterfrågan på övriga behandlingar som konkurrerar om samma resurser – det handlar helt enkelt om att göra medicinska prioriteringar, vilket sker för alla diagnoser och behandlingsformer. En annan faktor är att nyttan och kostnaden kommer att värderas och ställas mot sjukhusets övriga vårdutbud inom ramen för sjukhusets budget”, heter det i pressmeddelandet.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förväntas besluta om huruvida livmodertransplantation skall erbjudas inom vården senare i höst.