Schweiz högsta domstol ogiltigförklarar surrogatmoderskap

19 juni 2015
Schweiz högsta domstol, med säte i Lausanne, tog nyligen upp ett fall där två homosexuella män fick barn med en surrogatmamma i Kalifornien. Domstolens beslut blev att schweizisk lag förbjuder all form för surrogatmoderskap, oavsett kvinnans civilstånd.

Båda män blev registrerade som barnets pappa i USA, där barnet föddes. Kantonen St. Gallen gick på linje med beslutet från USA, vilket det schweiziska justitiedepartementet däremot inte gjorde. Enligt den schweiziska lagstiftningen kan endast en man med genetisk koppling till ett barn erkännas som pappa.

Högsta domstolen enades om att det är olagligt att registrera en icke-genetisk far som pappa i civilregistret. Det är "absolut oförenligt" med juridiska och etiska värderingar i Schweiz, enligt domen. Domstolen argumenterade att "ett barn måste skyddas från att degraderas till en handelsvara som kan beställas från tredje part", och menade vidare att kvinnors kroppar inte bör kommersialiseras: "enligt schweizisk civilrätt kan en gravid kvinna inte aktivt överge sina rättigheter vad gäller det ofödda barnet".

Advokaten som företrädde de två männen har kritiserar domslutet:
– Det bortser från den verklighet barnet och de båda männens lever i. De har bott tillsammans som en familj sedan 2011. Domen kommer att lämna barnet utan tillräckliga rättsliga garantier, särskilt om paret separerar eller om den biologiska pappan skulle dö, säger hon.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)