Sju milj. kvinnor i u-länderna behöver vård efter abort varje år

31 augusti 2015
Enligt en ny studie från amerikanska Guttmacher Institute behöver sju miljoner kvinnor i utvecklingsländerna medicinsk behandling på grund av aborter varje år. Komplikationer efter abort orsakar också 8-15 procent av mödradödligheten i världen, enligt studien.

Den nya studien, som publiceras i British Journal of Obstetrics and Gynaecology (DOI: 10.1111/1471-0528.13552), genomfördes av amerikanska Guttmacher Institute, en privat forskningsgrupp som arbetar för globala aborträttigheter. Artikelförfattarna använde sig av uppgifter från officiell hälsostatistik och vetenskapliga studier från 26 utvecklingsländer för att beräkna antalet kvinnor som behöver sjukhusvård efter en abort.

Den högsta andelen vård efter abort förekommer i Pakistan, med 14,6 per 1 000 kvinnor mellan 15 och 44 år, och den lägsta var i Brasilien (2,4 per 1 000 kvinnor). Undersökningen visar vidare att den regionala andelen är högst i Asien (exklusive Ostasien) med 8,2 per 1 000 kvinnor (4,6 miljoner kvinnor), följt av Afrika (6,7 per 1 000, ca 1,6 miljoner kvinnor) och Latinamerika och Karibien (5,3 resp.757 000 kvinnor).

Guttmacher Institute skiljer mellan "säkra" och "osäkra" aborter; de osäkra "genomförs av personer som saknar nödvändig kompetens eller i en miljö utan minimal medicinsk standard eller båda".
– Vi vet redan att omkring 22 miljoner osäkra aborter sker varje år, vilket resulterar i åtminstone 22 000 kvinnors död. Vår studie ger ytterligare belägg för antalet kvinnor som skadas till följd av komplikationer på grund av osäkra aborter, vilka ofta leder till kronisk invaliditet. Siffrorna utgör bara en del av problemet eftersom de inte omfattar kvinnor som behöver vård men inte besöker sjukvårdsinrättningar, säger Susheela Singh från Guttmacher Institute och huvudförfattare till studien.

Källa: British Journal of Obstetrics and Gynaecology (www.bjog.org)