Spanien förbjuder abort för minderåriga utan föräldrars medgivande

16 september 2015
Efter nästan två års debatt, har det spanska parlamentet antagit en skärpning av abortlagstiftningen. I överhuset i Madrid röstade förra veckan 145 senatorer för att förbjuda att minderåriga gör abort utan föräldrarnas samtycke. Totalt 89 senatorer röstade emot och fem avstod.

Reformen var betydligt måttligare än vad den konservativa regeringen, under premiärminister Mariano Rajoy, ursprungligen hade planerat.
– Den kommer att ge föräldrarna möjlighet att kunna rådgöra med dottern och att i denna mycket svåra tid i hennes liv kunna stå vid hennes sida, säger María Dolores Pan från det regerande Partido Popular.

Redan i december 2013 lade Rajoyregeringen fram ett reformförslag, enligt vilket abort endast skulle vara tillåten vid fara för kvinnans liv eller hälsa eller efter våldtäkt. Därmed skulle den reform som socialisterna genomdrev 2010, som tillåter fri abort fram till 14:e graviditetsveckan, upphävas. Efter månader av diskussioner meddelade regeringen för ett år sedan, att reformen begränsas till att förbjuda abort för minderåriga utan vårdnadshavares medgivande.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)