Storbritanniens parlament röstar mot läkarassisterat självmord

16 september 2015
Efter fyra timmars debatt röstade de brittiska parlamentsledamöterna förra veckan med 330-118 mot ett lagförslag, som skulle tillåta läkare att hjälpa obotligt sjuka människor att begå självmord.

Parlamentsdebatten var högljudd på båda sidor, och många ledamöter refererade till personliga erfarenheter av döende anhöriga för att ge tyngd åt sina argument. Enligt lagförslaget skulle en obotligt sjuk patient, med förväntad livslängd på mindre än sex månader, få möjlighet att begära läkarassistans att begå självmord. En domare från högsta domstolen skulle behöva intyga att personen vore mentalt kapabel till beslutet, hade blivit helt informerad och agerade av fri vilja, och att beslutet hade undertecknats av två läkare.

Storbritanniens premiärminister David Cameron hade dock i förväg antytt att han inte är positiv till att legalisera assisterat självmord och därför hade förslaget enbart en liten chans att godkännas av regeringen och bli lag.

Flera parlamentsledamöter med medicinsk erfarenhet talade mot lagförslaget under debatten. Läkaren Sarah Wollaston, ordförande i hälsovårdsutskottet, sade att hon har haft "förmånen" att sitta hos många människor under deras livsslut, vilket har övertygat henne om att inte stödja förslaget:
– Det har ofta hänt att människor övervägt att ta sitt liv och som bett mig att hjälpa dem. Det gör de på grund av rädsla, på grund av en djup depression. Ibland kan det bero på känslan av att vara en börda för sin familj. Med tiden har jag sett många människor komma fram till att hitta den verkliga meningen med livet. Vi måste se till helheten, och vi måste ta hänsyn till samhällseffekterna, sade Sarah Wollaston under parlamentsdebatten.

Philippa Whitford, parlamentsledamot och bröstcancerkirurg, betonade att lagförslaget inte löser det man föresatt sig att uppnå:
– Detta är inte en finputsning av en liten, rättslig anomali. Det är ett stort ingrepp. Det legaliserar att en person dödas av en annan, oavsett skälen, vem skulle vilja utföra det? Jag har varit del av mångas resa mot döden. Som läkare har jag aldrig ansett att döden är en bra behandling för något, oavsett felet, sade Philippa Whitford.

Källor: The Guardian (www.theguardian.com) och The Independent (www.independent.co.uk)