Tyskland förbjuder organiserat assisterat självmord

09 november 2015
Den tyska förbundsdagen röstade förra veckan för ett lagförslag som förbjuder kommersiell och upprepad hjälp till självmord.

"Den som med ändamål att främja någon annans självmord på ett kommersiellt sätt tillhandahåller detta, skall straffas med fängelse i upp till tre år eller med böter", heter det i lagförslaget. Hjälp till självmord i allmänhet förblir därmed tillåtet men kan straffas vid misstanke om att det sker regelbundet eller upprepas – alltså inte bara när det föreligger ett kommersiellt intresse.

Det är den första lagstiftningen om assisterat självmord, som förbundsdagen har röstat om. Inför omröstningen förelåg fyra lagalternativ, varav två skulle ha legaliserat assisterat självmord helt och ett skulle resultera i ett totalt förbud.

Argumenten för det vinnande lagförslaget var att man inte får tjäna på obotligt sjuka människors nöd, och att det inte bör bli norm och läkares uppgift att assistera vid självmord. Förbundsdagsledamöterna Michael Brand (CDU) och Kerstin Griese (SPD), som stod bakom lagförslaget, betonar att de inte vill förbjuda människors självmord eller anhörigas medhjälp till självmord. Om läkare i undantagsfall assisterar vid sina patienters självmord behöver de inte heller vara oroliga för straffpåföljd, utan de har "noga tänkt på att bibehålla läkarens bedömningsfrihet". Ett förbud för kommersiellt assisterat självmord innebär inte "någon kriminalisering av läkare", vilket uttryckligen bekräftats av det tyska läkarförbundet Bundesärztekammer.

Kritiker menar att den nya lagen kommer att driva människor till grymmare självmord utan professionell hjälp. Begreppet kommersiellt assisterat självmord är så pass otydligt att varje engagerad cancerläkare eller palliativmedicinare hotas av straffpåföljd, eftersom de redan efter andra gången kan anklagas för upprepad dödshjälp, eftersom läkare inom sin yrkesverksamhet alltid agerar affärsmässigt och inte som volontärer, menar kritiker vidare. Därför lär ingen läkare våga ge läkarassisterat självmord och rådgivning kommer inte att vara oberoende. På grund av dessa oklarheter lär det bli en hel del klagomål mot den nya lagen, spår kritiker.

Den nya lagen skall införas som punkt 217 i strafflagen, mellan mord på begäran (§ 216) och abort (§ 218). Den riktar sig särskilt mot verksamheter som dem ledda av den tyske politikern och dödshjälpsaktivisten Roger Kusch, vars förening tidigare tillhandahöll gift och assistans till självmordsbenägna personer.

Alex Schadenberg, ordförande för den kanadensiska organisationen Euthanasia Prevention Coalition, menar att den nya lagen är nästan identisk med den schweiziska lagstiftningen, som också tillåter assisterat självmord av "altruistiska skäl":
– Den lagen har lett till schweiziska självmordskliniker, som Dignitas, som lockar en internationell kundkrets. Tysklands lag kan vara ett försök att stoppa sådana kliniker, men de har i själva verket legaliserat assisterat självmord som sådant. Det ser ut för mig att lagen inte är tillräckligt tydligt formulerad för att vara stark nog. När man väl har öppnat dörren, är frågan hur man förhindrar det, i vetskap om att alla måste behandlas jämlikt, säger Alex Schadenberg till nyhetstjänsten LifeSiteNews.

Källor: Der Tagesspiegel (www.tagesspiegel.de) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)