UNFPA trycker på Nigeria att ta tillbaka reservation mot FN:s utvecklingsplan

21 september 2015
FN:s befolkningsfond UNFPA manar den nigerianska regeringen att dra tillbaka sin reservation mot innehåll gällande "sexuell och reproduktiv hälsa" och "reproduktiva rättigheter" i FN:s nya utvecklingsplan, så att medborgare kan gynnas av policyn.

Liksom den Heliga stolen reserverar sig även Nigeria mot olika formuleringar i punkt 3.7 och 5.6 i FN:s globala utvecklingsmål för de kommande 15 åren, vilka poängterar "sexuell och reproduktiv hälsa" och "reproduktiva rättigheter". Läs mer >> Den afrikanska gruppen, som består av 54 länder i Afrika, reserverar sig tillsammans med vissa länder i Mellanöstern och Latinamerika, mot idén om en internationell rätt till abort, eller tolkning av uttrycken, som strider mot ländernas lagstiftning. De poängterar att internationell rätt inte kan lägga skyldigheter på regeringar när det gäller abort eller sexuell läggning och könsidentitet.

Enligt utvecklingsmålen skall minderåriga kunna få information om sexuell och reproduktiv vård, inklusive abort, utan föräldrarnas medgivande. Andra förslag syftar till att kräva ett särskilt rättsligt erkännande för personer som identifierar sig som lesbiska, homosexuella, bisexuella eller transpersoner, och åter andra antyder att abort är en internationell rätt.

Nigeria är ett högt prioriterat land för UNFPA, med över 170 miljoner invånare samt Afrikas största ekonomi. Det är ett av endast nio länder som pekas ut av FN:s experter eftersom de enligt prognoser kommer att bidra till hälften av all global befolkningstillväxt till 2050.

UNFPA:s sändebud i Nigeria, Ratidzai Ndhlovu och Dasogot Dashe, förespråkade vid konferensen 2nd 2015 Population Technical Working Group (PTWG) i Abuja i början av månaden att Nigeria bör dra tillbaka sin reservation och anta målen som ett sätt att leverera förbättrade hälso- och sjukvårdstjänster. Enligt Ratidzai Ndhlovu har utvecklingsmålen antagits av FN:s medlemsländer efter brett samråd för att påverka medborgarnas liv genom en 17-målsmekanism. UNFPA:s sändebud påpekade även att ett starkt partnerskap håller på att utvecklas för att säkerställa att målen faktiskt genomförs, övervakas och utvärderas.
– Om Nigeria återkallar sin reservation mot de två målen, kommer landet att få maximalt värde för sin Naira [Nigerias valuta], sade Ratidzai Ndhlovu samtidigt till The News Agency of Nigeria.

Källor: Leadership (leadership.ng), LifeSiteNews (www.lifesitenews.com) och allAfrika (allafrica.com)