Upp till 650 spädbarn ges varje år dödshjälp i Nederländerna, enligt officiella uppgifter

08 januari 2015
Enligt en ny rapport från den nederländska läkarföreningen KNMG får runt 650 spädbarn dödshjälp varje år i landet, eftersom de antas lida, eller på grund av att barnets förestående naturliga död är känslomässigt påfrestande för föräldrarna.

I de nederländska läkarföreningens (KNMG) policyuttalande från 2013, Standpunt Medische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen (Medicinska beslut om livet för nyfödda med svåra avvikelser), förklaras att en dödlig injektion för att döda spädbarn är etiskt tillåten om "perioden då barnet kippar efter andan och döendet drar ut på tiden och den oundvikliga döden förlängs, trots goda förberedelser, och det orsakar allvarligt lidande för föräldrarna".

År 2002 blev Nederländerna det första landet i världen att legalisera dödshjälp för vuxna, och sedan 2005 har ingen läkare som gett dödshjälp till barn åtalats, så länge läkaren agerat i enlighet de medicinska riktlinjer för dödshjälp till barn som kallas Groningen Protocol, som 2004 utarbetades av läkaren Eduard Verhagen. Han är även en av författarna till KNMGs policyförklaring och förklarar för den nederländska tidningen Volkskrant att det är en del av god palliativ vård att läkare skonar föräldrarna från att se sitt barn dö.
– Dessa barn är gråa och kalla, de får blå läppar och plötsligt med några minuters mellanrum tar de extremt djupa andetag. Det är väldigt otäckt att se, och det kan pågå i timmar och ibland i dagar, säger Eduard Verhagen.

Enligt KNMG får av ca 650 av de 175 000 barn, som varje år föds i Nederländerna, dödshjälp, eftersom de sannolikt ändå kommer att dö. "Dessa barn kommer trots mycket intensiv behandling, säkerligen att dö på kort sikt. De har dålig prognos och ett mycket dystert livsperspektiv. De kanske inte kommer att vara beroende av intensivvård, men de står inför ett liv av allvarligt och hopplöst lidande. Läkare och föräldrar står inför den ytterst djupgående frågan om att starta eller fortsätta behandling eller om en god åtgärd faktiskt kan vara till skada, med tanke på det lidande och funktionshinder som kan bli ett resultat av barnets dåliga tillstånd", förklarar KNMG.

Eduard Verhagen säger att han själv är osäker på om ett barn som är "kippar efter andan" faktiskt lider:
– Det kan känna smärta och obehag, men lidande är ett komplext socialt och psykologiskt fenomen utan vetenskapligt validerade kriterier, säger han.

Medan Eduard Verhagen är välkänd för sitt stöd för dödshjälp i Nederländerna har andra experter ändrat sig, efter att ha sett den markanta ökningen av dödshjälp i landet, som t.ex. Theo Boer, professor i etik vid universitetet i Groningen och tidigare ledamot i en av dödshjälpskommittéerna:
– Jag hade fel, fruktansvärt fel, jag trodde att reglerad dödshjälp skulle fungera och var anhängare av den nederländska lagen. Men nu, med tolv års erfarenhet, har jag en helt annan uppfattning. Dödshjälp blir nu så utbredd i Nederländerna, att det är på väg att bli ett standardiserat sätt för cancerpatienter att dö. Assisterade dödsfall har ökat med cirka 15 procent varje år sedan 2008 och antalet skulle kunna bli rekordhöga 6 000 personer i år. Kampanjer för läkarassisterat självmord kommer inte att avta förrän ett dödligt piller görs tillgängligt för alla över 70 som vill dö. Vissa plan är verkligen sluttande, säger Theo Boer. Läs mer >>

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)