Växande volontäruppgift att vaka hos ensamma döende i Danmark

19 januari 2015
I Danmark är det allt oftare volontärer, som vakar hos döende medan familjemedlemmar får en stunds vila eller när vårdpersonalen vid vårdhem och sjukhus inte hinner med. Antalet volontärer har mer än fördubblats de senaste fem åren.

Enligt en nyligen publicerad rapport från Röda korsets vaktjänst vakade volontärer sammanlagt 11 300 timmar vid döende människor förra året, samtidigt som antalet vakvolontärer i Danmark slår nya rekord. På bara fem år har Röda korsets vakvolontärer mer än fördubblats till 886, varav majoriteten är kvinnor.

Samma sak har skett inom Ældre Sagen, en intresseförening som arbetar med äldrefrågor, där vakvolontärerna har ökat i antal från 43 till 350 under samma period. Fortfarande är det dock mer än 3 000 danskar som dör i ensamhet varje år.
– Det är en osjälvisk och mycket fin gärning att göra sig tillgänglig för en döende medmänniska, och vi kan bara vara tacksamma att någon är beredd att ta på sig uppgiften. Men vi måste också se kritiskt på de sociala strukturer som skapat behovet av en vaktjänst och på om omsorg i själva dödsögonblicket räcker. Människor som dör ensamma har med stor sannolikhet även levt ensamma och frågan är om vi inte också har skyldighet att ge omsorg till de människorna medan de lever, säger Thomas Plough, professor vid Aalborg universitet och ledamot i Danmarks Etisk Råd.

Han får medhåll av Michael Hviid Jacobsen, sociolog vid Aalborg universitet, som har forskat om människans relation till döden, och som menar att institutionaliseringen av döden medför att fler danskar överlåter döendet till yrkeskunniga och volontärer och inte bara undgår besväret, utan också den närhet som uppstår när man ger döende omsorg.
– Det är inte en entydigt positiv utveckling, även om det är fantastiskt att så många och djupt engagerade människor anmäler sig som volontärer. Det är bara sorligt att behovet är så stort. Våra volontärer anmäler sig just för att de känner att tiden till vård och närvaro är alldeles för knapp på landets vårdhem och sjukhus och det är en sorglig bakgrund, säger Ulla Sthen Hansen, samordnare för Röda korsets vaktjänst.

Ældre Sagen betonar att deras volontärer också vakar hos döende som har både familj och vänner, men som behöver avlastning, och att de då är ett komplement och inte ersättning för sociala relationer. I rapporten från Röda korset framgår det dock att nästan hälften av de döende, som hade fått vaktjänst, inte hade några anhöriga och därför skulle ha dött i ensamhet om de inte hade fått besök av en volontär.
– Det är tydligt att behovet av vaktjänst för ensamma människor understryker att vi måste fortsätta den insats mot ensamhet som våra volontärer över hela landet gör varje dag. Här och nu kan vi bara konstatera att behovet av vaktjänst är verkligt och måste uppfyllas. Till vårt förra informationsmöte kom till exempel en äldre dam och frågade om hon kunde skrivas upp på en lista, så att hon kunde känna sig säker på att inte behöva dö ensam. Självklart måste vi kunna försäkra henne om att hon inte ska behöver göra det, säger Camilla Stubbe Teglbjærg, samordnare för vaktjänsten vid Ældre Sagen.

Källa: Kristelig Dagblad (www.kristeligt-dagblad.dk)