Abort främsta dödsorsak bland vissa amerikanska grupper, visar ny studie

09 augusti 2016
Enligt en aktuell amerikansk studie med ett otraditionellt synsätt är abort den vanligaste dödsorsaken bland den afroamerikanska befolkningen.

Det är forskare vid universitet i Charlotte i den amerikanska delstaten North Carolina som står bakom studien Induced Abortion, Mortality, and the Conduct of Science, som publicerats i facktidskriften Open Journal of Preventive Medicine (doi.org/10.4236/ojpm.2016.66016) och som analyserar abortstatistik på ett otraditionellt sätt. De konstaterar att även om det inte finns några trovärdiga vetenskapliga bevis som talar emot det faktum att en ny människa börjar existera vid befruktningen och fortsätter att existera under hela graviditeten redovisas abort inte som en dödsorsak i USA:s statistik. "Mortalitet har djupgående konsekvenser för offentliga principer och handlingsprogram. Som dödsorsak fann vi att abort har stor betydelse och att det finns markanta skillnader mellan ras och etnisk bakgrund", heter det i studien.

Enligt studien berodde två av tre dödsfall bland färgade och latinamerikaner på abort år 2009. Jämförelsevis berodde endast 16 procent av dödsfall bland vita på abort. Folkhälsostatistiken listar normalt hjärtsjukdom som den vanligaste dödsorsaken bland alla rasgrupper. År 2009, som studerades av forskargruppen, rapporterade amerikansk folkhälsostatistik hjärtsjukdom som främsta dödsorsak hos såväl vita, latinamerikaner samt färgade.

"Det mest logiska och kostnadseffektiva sättet att skapa och upprätthålla ett fungerande abortrapporteringssystem för att ta itu med abort som ett folkhälsoproblem, skulle vara att formellt överväga abort som en dödsorsak. Att utesluta en framstående dödsorsak från det viktiga statistiksystemet, i synnerhet en med stora ras- och etniska skillnader, bör vara en allvarlig fråga för det vetenskapliga samfundet och samhället som helhet", skriver studieförfattarna.  

Vetenskap bör uppmuntra till "samhällsdialog" om abort "med objektiv information" och se abort som den dödsorsak den är "inte som ett argument för att begränsa åtkomsten till abort. Att utesluta abort som dödsorsak, trots avgörande bevis för motsatsen, och den relativa bristen på information och finansierad forskning i detta ämne, som har stora konsekvenser för den demografiska samhällssammansättningen, kan vara det ultimata exemplet på vetenskapsförnekande. Att vägra erkänna abort som dödsorsak undergräver vetenskapens roll och värdet av öppenhet som är grundläggande för ett fritt samhälle," skriver forskarna.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)