Adulta stamceller framgångsrika mot MS

27 januari 2016
En stamcellsbehandling som rutinmässigt används för ben- och blodcancer har visat sig även ha positiva effekter mot multipel skleros (MS).

Behandlingen som kallas autolog hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) använder kemoterapi för att bryta ned patientens immunsystem. Stamceller skördas sedan och återinplanteras i patienten för att "starta om" immunsystemet. Inom två veckor börjar nya röda och vita blodkroppar att växa.

Världsvitt är över två miljoner människor drabbade av MS, en sjukdom där kroppens eget immunförsvar angriper och skadar myelinet – det skyddande lager som omger nervtrådarna. Denna skada försämrar nervcellsöverföring i hjärnan och ryggmärgen och orsakar omfattande funktionshinder. Även om vissa läkemedel hjälper mot tidiga symtom på sjukdomen finns det idag inget botemedel.
– Det har funnits motstånd mot detta inom läkemedelsindustrin och den akademiska världen. Det är inte en metod som man kan patentera och vi har uppnått detta utan industrins stöd, säger professor Richard Burt vid Northwestern University i Chicago till den brittiska nyhetstjänsten BBC.

I en BBC-dokumentär kommer några personer som var med i studien till tals: maratonlöparen Steven Storey, som var helt förlamad av sjukdomen, kunde nio dagar efter behandlingen röra sina tår, efter tio månader kunde han simma och han kan nu även cykla och gå igen. Även för Holly Drewry har resultaten varit lika positiva. Hon fick diagnosen MS för fyra år sedan och har hittills behövt rullstol, men kunde efter behandlingen gå från sjukhuset. Två år har gått utan återfall, och det finns inga tecken på aktiv sjukdom hos henne:
– Jag kunde inte klä på mig eller tvätta mig. Jag hade inte krafter att bära min dotter. Det har varit ett mirakel. Jag fick mitt liv och min självständighet tillbaka, och framtiden är ljus igen, sade hon i dokumentären.

Läkare som har deltagit i försöken betonar att behandlingen inte är lämplig för alla med MS och de uppmuntrande resultaten är fortfarande preliminära.
– Pågående forskning tyder på att stamcellsbehandlingar som HSCT är hoppingivande, och det är klart att i de fall som uppmärksammats i BBC-dokumentären har de haft livsförändrande effekter, säger Emma Gray, chef för kliniska prövningar vid Storbritanniens Multiple Sclerosis Society till BBC.

Studien syftar till att bedöma de långsiktiga fördelarna med stamcellstransplantation vid MS. Den inkluderar patienter med skovvis förlöpande MS, vilket innebär skov av symptom som kan pågå från dagar till månader. Den internationella studien genomförs i brittiska Sheffield samt i USA, Sverige och Brasilien.

Källor: BioNews (www.bionews.org.uk), The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk) och BBC (www.bbc.com)