Allt fler abortkliniker stängs i USA

03 mars 2016
Enligt den amerikanska tidskriften Bloomberg Businessweek har 162 abortkliniker i USA stängts de senaste fem åren, vilket är mer än någonsin under en femårsperiod.

Som skäl för att så pass många abortkliniker stängts på senare år anges bland annat en fallande efterfrågan och brist på efterträdare. Till och med i demokratstyrda Kalifornien har tolv kliniker stängts. Under samma period startade endast 21 nya abortkliniker i landet, uteslutande i storstadsområden. Tre av fyra nya kliniker drivs av abortorganisationen Planned Parenthood, som äger runt 700 abortkliniker i USA.

Sedan abort legaliserades i USA 1973 har cirka 58 miljoner ofödda barn aborterats – i vissa fall upp till kort före förlossningen. Årligen genomförs, enligt officiell statistik, runt 1,1 miljoner aborter, men från 2010 till januari 2015 gick, enligt statlig statistik, antalet aborter ner med tolv procent i hela landet.

De flesta är eniga om att begränsad tillgång till abortkliniker sänker antalet aborter. Hälsoexperter och statsvetare menar dock att detta bara är en orsak; andra är att det numera råder större acceptans för ensamstående mammor, den ekonomiska lågkonjunkturen (som åtföljdes av en nedgång i graviditeter) och fler (samt effektivare) preventivmedel. En studie från forskningsorganisationen National Bureau of Economic Research i Massachusetts har kommit fram till att om 31 delstater omgående förbjöd abort, skulle majoriteten av abortsökande kvinnor resa till delstater där abort är lagligt. Effekterna på de som inte vill eller kan resa skulle kunna bidra till 15 procents minskning i antalet aborter nationellt och så mycket som 4,2 procents ökning av födelsetalen. Abortförespråkare har dock kritiserat studiens slutsatser och menar att de hypotetiska åtgärderna skulle leda till farliga, illegala abortmetoder.

Att pro-life-rörelsen gör framsteg i kampen mot abort är det allt fler som blir eniga om. Fler och fler unga ansluter sig, och fler delstater skapar lagar som försvåra tillgången till abort. Sedan 2010 har 282 lagar antagits för att skydda ofödda barn, som t.ex. att det krävs föräldrarnas samtycke för att minderåriga ska få göra abort eller obligatoriska väntetider före aborten samt striktare kontroller av abortkliniker.

Källor: Bloomberg (www.bloombergview.com) och Katholische Nachrichten (www.kath.net)