Allt fler danska föräldrar väljer att behålla barn med Downs syndrom

25 oktober 2016
Enligt uppgifter från officiell dansk statistik väljer allt fler danska kvinnor att föda sina barn efter att de fått reda på att barnet har Downs syndrom.

Jan Hansen sammanställer statistik om Downs syndrom vid danska Cytogenetisk Centralregister. Han säger till den danska tidningen Kristeligt Dagblad att Danmark började med fosterdiagnostik 1970 och att det fram till 1994 inte föddes ett enda barn med Downs syndrom efter diagnos under graviditeten. Alla valde under de åren abort när de fått kännedom om avvikelsen. De senaste 10-12 åren har det dock fötts en del barn med Downs, även när föräldrarna fått reda på diagnosen under graviditeten.
– Det är små siffror, men utvecklingen fanns inte tidigare, säger Jan Hansen.

Detta bekräftas av Grete Fält-Hansen, vice ordförande i danska Riksförbundet för Downs syndrom:
– I föreningen hör vi om ett flertal som har valt behålla sitt barn. Vi gör vad vi kan för att informera om vad det innebär att ha ett barn med Downs syndrom, och jag har en from förhoppning om att fler får reda på att det finns värre saker i världen, säger hon.

Mellan 2005 och 2015 föddes 38 barn i Danmark där föräldrarna visste om diagnosen Downs syndrom redan under graviditeten. I 13 av dessa fall ställdes diagnosen efter att abortgränsen hade passerats.

Den stora majoriteten föräldrar, som får veta att deras ofödda barn har Downs syndrom, väljer fortfarande abort. Förra året var det två av 144 kvinnor som valde att föda barnet, och under rekordåret 2013 var det nästan sex procent som valde att behålla sitt barn. Med all sannolikhet beror det delvis på bättre upplysning att allt fler bestämmer sig för att behålla sina barn med Downs syndrom.

Screening för Downs, som ett erbjudande till alla gravida kvinnor, infördes 2004 i Danmark. Resultatet var en direkt halvering av antalet barn med Downs syndrom, men under de senaste 11 åren har antalet varit tämligen stabilt, och i genomsnitt föds 30 barn med Downs syndrom varje år.

Grete Fält-Hansen har själv ett barn med Downs syndrom och hon gläds över att allt fler börjar behålla sina barn:
– Det finns ju ingen som från början vill ha ett barn med Downs syndrom. Men när barnet nu finns är vi några, som menar att då är det så. Förra året valdes 142 barn bort på grund av att de hade en extra kromosom. Det är skrämmande, säger hon.

Grete Fält-Hansen efterlyser, att Danmark blir bättre på att stödja och ta hand om föräldrar som väljer behålla sitt barn, så det blir lättare att få ett barn med Downs syndrom.

Källa: Kristeligt Dagblad (www.kristerligt-dagblad.dk)