Allt fler graviditeter avbryts pga. kromosomavvikelser och fosterskador, enligt Socialstyrelsen

15 mars 2016
Socialstyrelsen redovisade förra veckan ny statistik över olika fosterskador och kromosomavvikelser, som visar bland annat att ettårsöverlevnaden hos barn med svåra och potentiellt livshotande hjärtfel har ökat markant i hela landet. Samtidigt framgår att allt fler gör abort efter att fosterdiagnostik visat kromosomavvikelse eller allvarlig fosterskada.

Totalt är det ungefär tre procent av alla barn som föds med kromosomavvikelser eller någon form av fosterskada. Det handlar till exempel om olika typer av hjärtfel, men även hjärnbråck, ryggmärgsbråck och skelettskador såsom övertaliga fingrar och tår. Generellt är fosterskador betydligt vanligare hos pojkar än flickor, medan kromosomavvikelser är ungefär lika vanligt hos båda könen. Trots mammornas ökande ålder har andelen barn i Sverige som föds med kromosomavvikelser varit relativt konstant mellan 1999 och 2014. Orsaken är att allt fler gör abort efter att fosterdiagnostik visat att fostret har en kromosomavvikelse eller allvarlig fosterskada.
– Mellan åren 1999 och 2014 fördubblades antalet aborter på grund av kromosomavvikelser. En ökning har skett även bland yngre kvinnor, säger sakkunnig Karin Gottvall vid Socialstyrelsen.

Antalet aborter skiljer sig kraftigt mellan olika typer av fosterskador och landets regioner. Vanligast är aborter på grund av kromosomavvikelser i Stockholmsregionen, medan de är relativt ovanliga i den norra regionen. Även när det gäller aborter på grund av ryggmärgsbråck finns skillnader. Från cirka 60 procent i Stockholm och Göteborg, till cirka 30 procent i landets norra region.
– Det finns flera tänkbara orsaker till skillnaderna. Det kan dels bero på olika effektiva fosterdiagnostikmetoder, men även på att inställningen till handikapp såsom ryggmärgsbråck kan skilja i olika delar av landet, säger utredare och epidemiolog Karin Källén.

Att foster aborteras på grund av hjärtfel är ovanligt, men har ökat och är vanligast i Stockholm. Överlevnaden bland barn födda med enkammarhjärtan har ökat från 58 procent år 1999-2006 till 74 procent bland barn födda år 2007-2014.

Källa: Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)