Allt fler protester mot det brittiska barnmorskeförbundets förslag att tillåta abort under hela graviditeten

27 maj 2016
Brittiska parlamentsledamöter, barnmorskor, olika kristna grupper och allmänheten protesterar nu mot det brittiska barnmorskeförbundets, Royal College of Midwives, förslag om att tillåta abort under samtliga 40 graviditetsveckor.

Det var 1967 när abortgränsen sattes till graviditetsvecka 24 i Storbritannien, eftersom man då ansåg att det är gränsen för när ett barn kan överleva utanför livmodern. I och med det blev det gränsen för när man enligt lag skall anse fostret vara en person, som inte får dödas. På grund av medicinska framsteg har sedan dess många barn fötts före vecka 24 och överlevt, vilket har lett till krav att sänka 24-veckorsgränsen.

Kritiker befarar att förslaget från barnmorskorna om att ta bort den nuvarande gränsen skulle innebära att helt friska foster ända fram till förlossningen aborteras för att underlätta för mamman eller för att barnet har "fel" kön.
– Barnmorskeförbundet är tänkt att representera alla barnmorskor och det är lätt att förstå att många är bestörta över det nya ställningstagandet. Vad är det för signal om barnmorskeförbundets syn på abort som skickas till barnmorskor som är mot abort? Barnmorskor är utbildade att rädda liv och att säkert förlösa ofödda barn, men nu förespråkar barnmorskeförbundet abort ända fram till beräknat förlossningsdatum. Det är fullständigt inkonsekvent, säger Nola Leach från den kristna organisationen CARE.

Barnmorskeförbundets medlemmar är upprörda över att kravet drivs utan att de har blivit tillfrågade. Det har även väckt reaktioner att barnmorskeförbundets ordförande Cathy Warwick också är ordförande i Storbritanniens största abortkedja, British Pregnancy Advisory Service (BPAS). Mer än 20 000 personer har undertecknat ett upprop via organisationen CitizenGo och kräver att Cathy Warwick tar tillbaka sitt stöd för förlängd abortgräns samt att medlemmarna konsulteras innan några andra officiella ståndpunkter intas.
– Det är chockerande. Barnmorskor som har kallet att förlösa barn tvingas genomföra aborter, säger den brittiske parlamentsledamoten Lord Alton.

Han får medhåll av läkaren Peter Saunders, ordförande för sammanslutningen Christian Medical Fellowship:
– Det är synnerligen ironiskt att barnmorskeförbundet, som förväntas stå för säkra förlossningar och mödravård, stödjer en kampanj som syftar till att legalisera dödandet av ofödda barn fram till förlossningen. Cathy Warwick bör avgå, hennes dubbelroll är ett oerhört maktmissbruk, säger Peter Saunders.

I ett uttalande på barnmorskeförbundets hemsida heter det att tidningsrapporteringen är "förvrängd och sensationslysten". "Det handlar inte om att vara för eller emot abort. Det handlar om att vara för kvinnor och respektera vad de väljer att göra med sina kroppar. I vårt senaste uttalande om abort förklaras att vi menar att abort helt bör tas bort från lagtexten. Vi menar inte att det är rätt att kvinnor som väljer att göra abort fortfarande kan lagföras och riskera fängelse. Denna ståndpunkt har sitt fulla stöd av barnmorskeförbundets styrelse, som består av invalda, legitimerade, barnmorskor i Storbritannien."

Källa: Christian Today (www.christiantoday.com)