Amerikansk finansman bakom abortkampanj i Irland

29 augusti 2016
Amnesty International i Irland och föreningen Irish Family Planning Association stöds med 300 000 dollar (drygt 2,5 milj. kr) av den amerikanske finansmannen och miljardären George Soros för att få till en legalisering av abort i Irland.

Information om finansieringen kom ut nyligen i samband med att en mängd dokument från den New York-baserade stiftelsen Open Society Foundations (OSF), som grundats av finansmannen och filantropen George Soros, läcktes och publicerades. Bland de läckta dokumenten fanns stiftelsens strategi för 2016-2019 för arbetet för  kvinnors rättigheter. "Med en av de mest restriktiva abortlagarna i världen skulle en seger i Irland kunna påverka andra katolska länder i Europa, som till exempel Polen, och ge välbehövliga bevis på att förändring är möjlig, även på starkt konservativa ställen", heter det i det läkta dokumentet. Stiftelsen ger också stöd till abortvänliga organisationer i Mexiko, Zambia, Nigeria och Tanzania och andra delar av Latinamerika och Europa.

Dokumentet riktar sig särskilt mot länder som har rätten till liv inskriven i grundlagen. Ett grundlagstillägg från 1983 i Irland erkänner "oföddas rätt till liv med vederbörlig hänsyn till lika rätt till mammans liv, med garantier i lagstiftningen att respektera och, så långt det är praktiskt möjligt genom lagstiftningen, att försvara och upprätthålla denna rättighet". En rad organisationer och förespråkare i Irland arbetar nu för att detta grundlagstillägg skall tas bort.

– Detta är förödande nyheter om de stämmer. En sak är säker, de som driver abortkampanjer i Irland har stora resurser som de inte hade för några år sedan. Pengarna kommer inte från vanliga irländska medborgare. Bara tanken att ett utomstående organ skulle finansiera och organisera grupper i Irland att avveckla Irlands skydd för det ofödda barnet innebär en grov inblandning och total förakt för det irländska folket. Det är extremt svårt för irländska pro-life förespråkare att konkurrera mot den finansieringen. Det är ingen överraskning att internationella abortförespråkare försöker tvinga sin agenda på Irland. Irlands utmärkta nivå vad gäller mödrahälsovård under graviditeten, utan tillgång till abort, vållar stort besvär för abortaktivister, eftersom det helt underminerar deras argument att abort hjälper kvinnor. Tusentals irländska medborgare lever idag tack vare detta grundlagstillägg. Utöver detta har Irland visat att det är möjligt att förbjuda abort och samtidigt vara världsledande i att skydda gravida kvinnors liv, säger Cora Sherlock, vice ordförande för gruppen  the Pro-Life Campaign till nyhetstjänsten Catholic News Agency.

Enligt Niamh Ui Bhriain från Life Institute har de senaste åren cirka 18 miljoner dollar kommit från en grupp amerikanska miljardärer, däribland George Soros, till stöd för abortförespråkares arbete i Irland:
– 18 miljoner dollar kan köpa många röster. Det är lika oroande att dessa miljardärer skänker miljontals dollar till abort för fattiga kvinnor. Om man är gravid och fattig hjälper de inte att komma ur fattigdomen, utan de betalar endast för aborten. Varför är det så? Varför ger Soros och Feeney och andra miljardärer som Warren Buffet så mycket pengar till abort? I synnerhet, varför ger de pengar för att betala för fattiga kvinnors aborter? De har inte, så vitt jag vet, någonsin gett lika stora summor till hjälp för kvinnor i nöd, att de kan behålla sina barn. Pro-life-grupper har å andra sidan investerat mycket tid och pengar för att ge praktisk, känslomässig och ekonomisk hjälp till kvinnor som står inför en oväntad graviditet och behöver stöd, menar Niamh Ui Bhriain.

Källor: The Life Institute (www.thelifeinstitute.net) och Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)