Amerikansk spermadonator hemlighöll allvarliga psykiska sjukdomar

14 april 2016
Ökad tillgång till assisterad befruktning kräver allt fler donerade könsceller, vilket kan få allvarliga konsekvenser i länder med litet eller obefintligt regelverk. I USA har det nyligen framkommit att en spermadonator, som gett upphov till minst 36 barn i 26 familjer, lider av ett flertal allvarliga psykiska sjukdomar.

Spermabanken Xytex, baserad i delstaten Georgia, stäms nu av ett flertal kvinnor för bedrägeri och vilseledande information, eftersom spermadonatorn de valt som genetisk far för sitt barn har visat sig lida av allvarliga psykiska sjukdomar och ett kriminellt förflutet. Enligt klinikens annons skulle donator nr 9623 vara helt frisk – bortsett från lite färgblindhet på sin pappas sida. Donatorn arbetar inte, som han felaktigt uppgav, på en doktorsexamen i neurovetenskap för att bli professor i biomedicinsk robotteknik vid en medicinsk fakultet, istället har den nu 39-årige mannen kämpat med allvarlig psykisk sjukdom under större delen av sitt vuxna liv. Förutom schizofreni visar domstolshandlingar att han har fått diagnosen bipolär och narcissistisk personlighetsstörning. Han har flera gånger kommit i konflikt med lagen, suttit i fängelse, hoppat av högskolan och kämpat med att kunna behålla sina arbeten.

Några kvinnor som använt spermier från donatorn fick reda på identiteten genom ett mail som 2014 skickades från Xytex av misstag, och en annan kvinna stötte på en YouTube video där donatorn berättar om sin kamp med schizofreni.

Mannens sperma har, enligt uppgifter från spermabanken Xytex, använts för att skapa 36 barn: 19 pojkar och 17 flickor i 26 familjer. Enligt advokaten Nancy Hersh, som representerar flera familjer, kan det röra sig om fler. Han var donator för Xytex mellan 2000 och 2014 och en del av mannens prover lagrades och gjordes tillgänglig för senare användning.

Inom de närmaste två månaderna avser Nancy Hersh att lämna in fler stämningar på uppdrag av drabbade amerikanska och brittiska familjer. Advokat Ted Lavender, som representerar Xytex, menar att man har agerat enlig gällande riktlinjer och kommer därför att "kraftfullt försvara" sig mot eventuella stämningar. Xytex testar spermadonatorer för infektionssjukdomar som hiv, hepatit B och C, och syfilis, skriver de på sin webbplats. Enligt företaget krävs en fysisk och psykologisk undersökning, svar på ett utförligt frågeformulär, som gäller den personliga och familjens sjukdomshistoria, samt genetisk testning för ett antal tillstånd, inklusive cystisk fibros. Donatorn måste även uppdatera sin sjukdomshistoria och genomgå en hälsoundersökning var sjätte månad.
– Med tanke på den nuvarande situationen i spermabankindustrin är det absolut en fråga om tur om spermadonatorn är en sund och frisk individ, inte en fråga om testning, screening, riktlinjer eller lagstiftning. Vem skulle ha trott att en industri som gör människor skulle vara så här?, undrar Angie Collins från Kanada, som har fått en son med hjälp av donatorn.

Källa: The Star (www.thestar.com)