Amerikansk studie om kvinnors känslor kring att ha valt abort

20 oktober 2016
Enligt en aktuell amerikansk studie är kvinnor som söker abort säkrare på sitt beslut, även efter aborten, än personer som tar andra sjukvårdsbeslut.

Delstatslagar i vissa av USA:s delstater kräver betänketid, ultraljudsundersökning eller rådgivning innan aborten genomförs. Men enligt en artikel i facktidskriften Contraception (doi.org/10.1016/j.contraception.2016.09.008) är kvinnor som väljer abort mycket säkra över sitt beslut när de väl kommer till kliniken för information.

Studien undersökte beslutsvisshet bland 500 kvinnor som gjorde abort vid fyra familjeplaneringskliniker i Utah. Alla svarade på en första enkät och 63 procent svarade på följdfrågor på telefon tre veckor senare.
– Nivåerna av visshet om beslutet att göra abort är jämförbara med, och ofta starkare än, andra studier på män och kvinnor, som tar sjukvårdsbeslut som ett kirurgiskt ingrepp efter bröstcancerdiagnos, fosterdiagnostik vid infertilitet eller knäkirurgi. Vår slutsats utmanar direkt tanken att beslutsfattande om abort är något exceptionellt och kräver extra skydd, som lagstiftning om obligatoriska väntetider eller riktad rådgivning, och vars uttalade syfte är att förhindra att kvinnor gör ogenomtänkta beslut, säger huvudförfattaren Lauren J. Ralph, som arbetar med reproduktiv hälsa vid Kaliforniens universitet i San Francisco.

I Utah måste kvinnor, som vill göra abort, genomgå personlig rådgivning minst tre dagar före aborten. Under detta första besök svarade kvinnorna som deltog i studien på en enkät med 20 frågor för att bedöma hur välinformerade, säkra eller osäkra de var på sitt beslut. I genomsnitt var kvinnorna 25 år gamla, majoriteten vita och hälften utan barn. De flesta hade arbete eller studerade och bodde tillsammans med pappan.

Enligt uppföljningstelefonintervjuerna kom 89 procent av dem som kontaktades på telefon tillbaka till kliniken för att göra abort. Resten av kvinnorna, som fortfarande var gravida, hade redan när de fyllde i enkäten varit mer osäkra.

Källa: Reuters (www.reuters.com)