Amerikansk surrogatmamma pressas till abort av en trilling

11 januari 2016
I Kalifornien har en stämningsansökan lämnats in mot en surrogatmamma om att abortera en av de trillingar hon väntar, eftersom den beställande mannen inte vill ha tre barn.

Den ensamstående 49-årige mannen kommer enligt uppgifter att betala surrogatmamman 33 000 dollar (ca 280 400 kr) för ett barn som kommit till genom könsceller från honom och en 20-årig äggdonator, samt 6 000 dollar (ca 50 980 kr) extra för varje ytterligare barn. Efter beskedet att surrogatmamman väntar trillingar har han dock nu med hjälp av en domstol i Los Angeles krävt att en av trillingarna aborteras, för att senare adoptera bort ett barn behålla ett själv. ”Om Du vägrar att följa avtalets villkor, är följderna enorma och innefattar, men är inte begränsade till, förlusten av alla avtalets förmåner, skadestånd som ersättning för vård av barnen och medicinska kostnader i samband med extraordinär vård som barnen kan behöva”, skriver mannens advokat till surrogatmamman.

Den 47-åriga surrogatmamman, som har fyra egna barn, varav tre trillingar, fick tre embryon implanterade.
– Läkaren satte in tre friska embryon. Chanserna var stora att alla skulle klara sig. Du visste att jag är 47 år gammal. Om du visste att du bara ville ha två barn, varför då implantera tre embryon?, frågar surrogatmamman mannen i ett brev.

I Kalifornien, där surrogatmamman bor, är abort efter vecka 20, då fostren anses livskraftiga, förbjuden med undantag för när det ofödda barnets eller mammans liv är hotade. Kommersiellt surrogatmoderskap är tillåtet i 22 av USA:s delstater.

Källor: NewYorkPost (nypost.com) och MercatorNet (www.mercatornet.com)