Antalet nedfrysta ägg i Storbritannien tredubblas på fem år

15 april 2016
Enligt en rapport från den brittiska myndigheten HFEA har antalet kvinnor som låter frysa ner sina ägg tredubblats på fem år. År 2014 var det 816 kvinnor som använt metoden i ett försök att kunna bevara sin fertilitet och få barn senare i livet. Antalet ägg som tinas och används är dock fortfarande mycket litet.

Den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor HFEA har uppgett flera orsaker för äggfrysning: avsaknad av en partner är den främsta anledningen, vilket påverkar två av tre kvinnor under 37 år som väljer äggfrysning; medicinsk behandling, som kan påverka fertiliteten; känslan av att inte vara redo för att bli mamma samtidigt som man är medveten om att fertiliteten avtar; en vilja att fördröja graviditet av yrkesmässiga skäl (äggfrysning har blivit populärt bland kvinnor som vill göra karriär, och företag som Apple och Facebook erbjuder äggfrysning till anställda som ett karriärincitament, läs mer >>); samt inför risk för skada eller dödsfall, i synnerhet bland militärer på väg till insats i krig. Läs mer >>

Sedan 2001 har 3 676 brittiskor fryst ner sina ägg, enligt uppgifter från HFEA, men endast 60 barn har kommit till av nedfrusna ägg:
– Siffrorna ger ett mycket tydligt budskap, medan det har skett en stor ökning av äggfrysning av sociala skäl, är antalet frysta ägg som faktiskt används till behandling fortfarande extremt lågt. Det är viktigt att kvinnor inte ser äggfrysning som en garanti för framtida graviditet, säger HFEA:s ordförande Sally Cheshire.

Källa: Génèthique (www.genethique.org)