Australiens läkarförening mot dödshjälp

29 november 2016
Efter en undersökning bland medlemmarna i Australiens läkarförening har föreningen bekräftat sitt motstånd mot dödshjälp och assisterat självmord. "Läkare bör inte delta i insatser som har som primär avsikt att avsluta en människas liv", står det att läsa i den senaste versionen av läkarföreningens riktlinjer om vård i livets slutskede.

Läkarna har dock "etisk skyldighet att ta hand om döende patienter så att döden får ske bekvämt och med värdighet". Läkarföreningens uttalande kommer samtidigt med att några delstatsparlament i landet diskuterar dödshjälp. Ett lagförslag röstades tidigare denna månad ner South Australia, men förespråkare driver frågan även i Victoria och Tasmanien.

Urologen Rodney Syme, som säger att han har hjälpt omkring 100 patienter att dö, menar dock att läkarföreningen går mot neutralitet snarare än motstånd i frågan. T.ex. innehåller riktlinjerna även en formulering om att lagar som berör eutanasi och läkarassisterat självmord är ytterst en fråga för samhället och regeringen".

Läkarföreningen kräver också att både patienter och läkare skyddas om dödshjälp blir lagligt – patienter mot övergrepp och läkare mot att övertalas mot sin vilja. Föreningens ordförande Michael Gannon säger att 50 procent av de 4 000 läkare, som svarade på enkäten, menar att läkare inte bör ha att göra med dödshjälp eller läkarassisterat självmord; 38 procent menar att läkare ska ha del i det och 12 procent hade ingen åsikt. Majoriteten av de tillfrågade vill inte själva ge dödshjälp, men höll med om att dödliga injektioner bör ges av läkare.

Av Australiens 103 000 läkare är 30 000 anslutna till läkarföreningen, varav 4 000 besvarade enkäten.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)