Avslag för rapport om surrogatmoderskap i Europarådet

17 mars 2016
Utskottet för sociala frågor i Europarådets parlamentariska församling förkastade denna vecka ett utkast till rapporten "Mänskliga rättigheter och etiska frågor kring surrogatmoderskap".

Det var den belgiska politikern Petra De Sutter, som ansvarade för rapporten, vars ändamål var att skapa en rättslig ram för altruistiskt surrogatmoderskap och därmed skapa acceptans för surrogatmoderskap. Rapporten röstades ned med 16 mot 15 röster.
– Surrogatmoderskap kan aldrig vara acceptabelt, oavsett motiven. Det utnyttjar kvinnors kroppar, integritet och värdighet. Det förminskar barn till en handelsvara. Det är i alla bemärkelser en modern form av utnyttjande som i mångt och mycket liknar slaveri, kommenterar Antoine Renard, ordförande för förbundet för katolska familjeföreningar, FAFCE, som har följt utskottsarbetet om surrogatmoderskap från början och givit flera rekommendationer till utskottsledamöterna.

Europaparlamentet har två gånger tidigare, senast i en resolution 2011, tagit ställning mot surrogatmoderskap.

Källa: FAFCE (www.fafce.org)