Ban Ki-moon driver abort som humanitärt mål

07 mars 2016
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ämnar sätta upp nya mål om att inkludera abort och LGBT-gruppers rättigheter i FN:s utvecklingsplan. Båda åtgärderna skulle tillåta "humanitära mål som skall uppnås inom ramen för ett nytt program för hållbar utveckling", menar han.

För detta ändamål har generalsekreterare Ban Ki-moon publicerat rapporten One Humanity, Shared Responsibility, som kommer att utgöra grunden för diskussionerna under ett toppmöte i Istanbul i maj. I rapporten förespråkar han fokus på att prioritera att förse kvinnor och ungdomar med fullständiga sexuella och reproduktiva hälsotjänster, utan någon diskriminering, vilket inkluderar abort, enligt många FN-medarbetare och medlemsstater.

Amerikanska Catholic Family and Human Rights Intstitute (C-FAM) befarar att mötet i Istanbul kan ge Ban Ki-moon möjlighet att få en allmän underförstådd överenskommelse, där länder som motsätter sig abort och LGBT-gruppers rättigheter inte kommer att höras, eftersom frågorna inte, enligt C-Fam, kommer att bli föremål för förhandling.

Källa: Génèthique (www.genethique.org)