Befolkningskontrollprogram i Indien

07 mars 2016
Den indiska regeringen har gett efter för internationella påtryckningar och infört ett statligt preventivmedelsprogram med det kontroversiella, injicerbara hormonet Depo-Provera.

Det uppskattas att 75 procent av de gifta kvinnor i Indien som använder någon form för barnbegränsning har steriliserats. Steriliseringsprogrammen har dock blivit nästan pinsamma för landet, särskilt efter avslöjanden om att en statligt finansierad steriliseringskampanj för ett drygt år sedan resulterat i att 13 kvinnor avled och 20 blev svårt sjuka eller skadade.

I år har därför Indiens regering börjat erbjuda injicerbara preventivmedel som Depo-Provera, även kallat p-spruta, inom den offentliga sjukvården, i syfte att göra den tillgänglig i hela landet. Kvinnor som önskar längre avstånd mellan barnafödande kan nu var tredje månad få en gratis spruta med ett syntetiskt hormon, diskret och utan att maken eller svärföräldrarna behöver få reda på något. Om kvinnan sedan önskar få barn igen slutar hon med sprutorna och kan då oftast bli gravid runt nio eller tio månader senare. Förespråkare prisar initiativet som ett stort steg framåt för indiska kvinnor som antingen inte har råd med p-piller eller vilkas make motsätter sig preventivmedel.

Antalet liv som kommer att beröras av initiativet är enormt och växer; Indien kommer snart att gå om Kina som världens folkrikaste nation. Till 2050 väntas landet ha ökat med 400 miljoner nya medborgare. Att p-sprutorna används för befolkningskontroll talas det dock inte högt om.

I september förra året, efter att regeringen hade godkänt Depo-Provera inom det offentliga sjukvårdssystemet, skrev en grupp akademiker och aktivister till Indiens sjukvårdsministerium för att varna för vad som riskerar hända. De påpekade att under de senaste 30 åren har massdistribution av Depo-Provera inte gjorts inom offentlig vård pga. läkemedlens osäkerhet och att det lätt kan användas i påtvingat syfte. Depo-Provera har dessutom länge varit föremål för omfattande medicinska kontroverser. Kända biverkningar är bl.a. förlängda och oregelbundna blödningar, glesa menstruationer, försämrat immunförsvar, ökad risk för benskörhet hos unga kvinnor, markant viktökning, depression och påverkan av sexlusten. I USA gavs läkemedlet redan 2004 en varning pga. försämrad bentäthet. Enligt en studie från Thailand sänker Depo-Provera i bröstmjölk immuniteten hos barn, vilket gör dem mer mottagliga för t.ex. diarrésjukdomar, som dödar mer än fem miljoner barn i världen varje år.

Gruppen påpekade vidare i sin skrivelse att medicinska studier har gett övertygande bevis för att Depo-Provera ökar risken för kvinnor och deras partners att smittas med hiv. Avhopp från p-sprutorna är många: tre av fyra kvinnor som börjar använda Depo-Provera slutar inom ett år, och 50 procent slutar inom sex månader. Det krävs därför kontinuerlig uppföljning av vårdpersonal, vilket Indiens sjukvårdssystem inte är i stånd att ge. Det är inte heller troligt att information och individuell bedömning kan ges inom det offentliga systemet, varnade gruppen.

Indiens regering verkar ha påverkats av internationella organisationer som länge har framhållit behovet av fertilitetskontroll, och som för närvarande utgörs av främst Bill & Melinda Gatesstiftelsen, UNFPA, och USAID. Efter ett toppmöte i London om familjeplanering 2012, enades man om att få 120 miljoner fler kvinnor och flickor att använda preventivmedel till 2020.

Källa: MercatorNet (www.mercatornet.com)