Belgisk domstol dömer katolskt vårdhem som förvägrat dödshjälp till skadestånd

02 augusti 2016
Ett katolskt vårdhem i Diest i Belgien dömdes i juni av en civil domstol i Louvain att betala skadestånd för att 2011 ha vägrat att gå med på dödshjälp till en patient på vårdhemmet.

Vårdhemmet Huize Sint-Augustinus ålades att betala skadestånd på 6 000 euro (ca 57 000 kr) till en äldre kvinnas familj för att ha nekat tillträde till en läkare, som skulle ha gett henne dödshjälp 2011. Läs mer >>

Medan ersättningen för "sveda och värk" är minimal ses domen som en varning till vårdinrättningar som inte accepterar dödshjälp eftersom utslaget avvisar rätten till samvetsfrihet för institutioner som sjukhus, vårdhem och ålderdomshem. Domstolen i Louvain anger att "vårdhem inte har rätt att vägra dödshjälp på grund av samvetsskäl" trots den belgiska lagen, som ger enskilda läkare rätt till samvetsfrihet men som inte är tydlig med huruvida institutioner kan åberopa samvetsfrihet.

Detta är första gången i Belgien att en domstol har dömt i ett sådant fall. De tre domarna fann sättet på vilket vårdhemmet Huize Sint-Augustinus förvägrade dödshjälp oacceptabelt. Den 74-åriga kvinnan led av terminal metastatisk lungcancer. Begäran om dödshjälp inkom sex månader innan hon dog, och dödshjälp skulle utföras av en läkare som inte var knuten till vårdhemmet. Enligt kvinnans tre barn verkade allt gå smidigt fram till några dagar före det planerade dödshjälpsdatumet, då vårdhemmets föreståndare informerade patienten och anhöriga att den utförande läkaren inte skulle få tillträde.

Belgisk media förväntar att de katolska systrar, som driver vårdhemmet, kommer att överklaga domen, men ett prejudikat har skapats. Enligt belgisk lag är dödshjälp ett brott som undgår straff när särskilda villkor är uppfyllda och två läkare går i god för att kriterierna har uppfyllts. En kontrollkommission ser över varje fall av dödshjälp. Patienter har dock inte rätt till dödshjälp, även om domslutet i Louvain gör sken av det, skriver nyhetstjänsten LifeSiteNews.

Wim Distelmans, ordförande för den federala dödshjälpskommittén, som har varit inblandad i ett antal "gränsfall" av dödshjälp, är glad över domslutet. Han framhåller att domslutet ser vårdhem som en "förlängning" av patientens eget hem och att ett flertal läkare rapporterat om vårdhem som inte går med på dödshjälp. En majoritet av dem drivs av katolska ordnar i regionen Flandern.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)