Belgiska bioetiker kritiska mot ökningen av assisterat självmord

24 november 2016
I Belgien kritiserar en bioetisk expertgrupp ökningen av assisterat självmord bland sjuka äldre. Det är inte alltid klart om det finns ett orsakssamband mellan ett obotligt lidande till följd av sjukdom och dödshjälpsbegäran, anser de.

När äldre människor i Belgien får dödshjälp på grund av olika sjukdomar som reumatism, inkontinens och demens, sammanfattar kommissionen som övervakar dödshjälp denna grupp med termen "poly-patologi". I rapporten för åren 2014/2015 ökade antalet assisterade självmord inom denna grupp med 132 procent jämfört med föregående år.

Kommissionen medger att de flesta över 70 år får dödshjälp på grund av poly-patologi. Experternas främsta kritik mot utvecklingen vänder sig mot det faktum att praktiskt taget varje person över 70 år skulle kunna rymmas inom definitionen poly-patologi.

Av denna anledning är det ofta inte klart om sjukdomen i sig är orsaken till önskan om dödshjälp eller om det beror på ensamhet och socioekonomiska problem i ålderdomen. Dödshjälp är inte en lämplig lösning på dessa problem, poängterar experterna.

I Belgien är dödshjälp under vissa omständigheter inget brott, och efterfrågan ökar stadigt. Förra året var det 2 022 personer som avled genom dödshjälp. Läs mer >> Sedan februari 2014 finns ingen åldersgräns, utan varje fall bedöms för sig.

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och Aktion Lebensrecht für Alle (www.alfa-ev.de)