Cancerpatienter måste upplysas om prognos, fastslår amerikansk studie

31 maj 2016
En ny amerikansk studie visar att cancerpatienter i slutstadiet ofta har mycket dålig uppfattning om sitt eget tillstånd, varför de behöver regelbunden upplysning om prognosen från en läkare.

Läkaren Holly G. Prigerson från Presbyterian Hospital i New York och ytterligare tre forskare har undersökt hur mycket cancerpatienter, som befinner sig i livets slutstadium, förstår om sitt tillstånd. De intervjuade 178 patienter med långt framskriden cancer där onkologer förväntade att patienten skulle dö inom sex månader. Studien har publicerats i facktidskriften The Journal of Clinical Oncology (doi: 10.1200/JCO.2015.63.6696): "Resultaten av denna studie visar hur dåligt patienter med avancerad cancer förstår sina prognoser och hur verkningsfulla prognosdiskussioner är för att förbättra patienternas förståelse av sin sjukdom. [...] En liten minoritet (5 procent) förstod fullständigt allvaret i sitt tillstånd", skriver artikelförfattarna.

Författarna konstaterar att det är nödvändigt att läkare regelbundet uppdaterar sina patienter om tillståndet: "Dessa resultat understryker behovet av regelbundna prognosupplysningar, som uppfyller de kriterier som används för denna studie, till döende patienter. Resultaten tyder också på att onkologer bör diskutera prognosen löpande, och så ofta som är lämpligt, med sina döende patienter. Om det gjordes skulle patienterna sannolikt ha bättre sjukdomsförståelse och därmed ta mer välgrundade beslut om vården i livets slutskede."

Holly G. Prigerson menar att den låga andelen som är helt införstådda med sjukdomens allvar till viss del kan bero på att patienter inte vill veta om sitt tillstånd:
– Vår poäng är att många patienter inte vill veta, men de behöver få grundläggande information om sjukdomen samt behandlingsalternativ. Det är ett svårt ämne. Patienten måste förstå att om de erbjuds behandling är det inte ett botemedel utan de har månader kvar att leva, inte år, säger hon till nyhetstjänsten ABC News.

Barbara Daly, som leder programmet för klinisk etik vid University Hospitals Case Medical Center i Cleveland i Ohio menar att en del läkare talar ett medicinskt fackspråk, som kan vara förvirrande för patienten:
– Det krävs mycket skicklighet att tala med patienter, att presentera det på ett förståeligt sätt. Läkare kan bokstavligen glömma bort hur man talar som en normal person. Om patienten kan säga, ’säg, hur länge tror du att jag måste leva’ eller ’säg, tror du att behandlingen kommer att hjälpa’, kommer de att få bättre information. Om vi hjälper människor med det är det en del av att få människor att planera sin vård, att göra sina önskemål kända, säger hon.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och ABCNews (abcnews.go.com)