Chile tillåter abort under vissa omständigheter

21 mars 2016
Förra veckan röstade Chile för att tillåta abort vid våldtäkt, vid risk för kvinnans hälsa och när fostret inte är livsdugligt.

Respekt har tidigare rapporterat om påtryckningar från FN på Chile om att ändra landets abortlagstiftning. Nu har en ny lag antagits som tillåter abort vid våldtäkt och vid risk för kvinnans hälsa samt när fostret inte är livsdugligt.

Innan lagen vinner laga kraft måste den även antas av senaten.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)