Dödshjälp i Nederländerna fortsätter att öka stadigt

10 maj 2016
Enligt den senaste statistiken förekom 147 010 dödsfall i Nederländerna i fjol, varav 5 516 genom dödshjälp eller assisterat självmord, en ökning med fyra procent jämfört med 2014.

Dödshjälp är endast tillåten i Nederländerna vid outhärdligt lidande. Majoriteten av rapporterade orsaker till lidandet var cancer, men siffrorna visar även en markant ökning av dödshjälp för patienter i slutstadiet av psykiska sjukdomar (från 41 under 2014 till 56) och demens (från 81 till 109).

Enligt de nederländska riktlinjerna för dödshjälp skall läkaren lämna en rapport till en av fem regionala kommittéer. I fyra av de 5 516 fallen (varav 208 var assisterat självmord) förekom oegentligheter, som kommer att undersökas ytterligare.

I den senaste statistiken presenteras även 17 anonymiserade fallstudier som är avsedda att visa, att de nederländska läkarna tar sina uppgifter på största allvar. Ett exempel är en 20-30-årig kvinna, som led av posttraumatiskt stressyndrom och anorexia som började 15 år tidigare efter sexuella övergrepp. De två ansvariga läkarna instämde i att hon hade lämnat en frivillig och genomtänkt begäran, att det inte fanns någon annan rimlig lösning, och att hon upplevde ett hopplöst och outhärdligt lidande.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)