Dödshjälp i Quebec tre gånger vanligare än förväntat

08 november 2016
Nästan tre gånger fler än man förutspått har dött genom dödshjälp eller assisterat självmord i den kanadensiska provinsen Quebec, enligt den första officiella statistiken. Sedan lagen trädde i kraft i december förra året har 262 personer avlidit genom dödshjälp. Siffran förväntas öka till omkring 300 när tolv månader har gått.

Hälsominister Gaétan Barrette är förvånad över utvecklingen:
– Jag har flera gånger sagt att jag hade förväntat mig omkring 100 fall. Det blev nästan tre gånger så många. Faktiskt, under en ettårsperiod kommer det att vara över 300 ... som i sig är överraskande för mig, sade han på en presskonferens nyligen.

Utöver de nämnda fallen har enligt rapporten 87 personer begärt dödshjälp, utan att ha fått det; 36 av dem uppfyllde inte kriterierna enligt Quebecs lagstiftning, 24 hade ändrat sig, 21 avled i förväg, en sköt upp beslutet och fem ansökningar behandlas fortfarande.

Enligt ministern är åtta procent av de dödsfall som skett tekniskt sett olagliga. Det gäller 21 fall där inte alla rättsliga krav beaktades, av vilka 18 fall hängde ihop med huruvida den andra läkaren, som krävs för ett intyg, verkligen var oberoende. Enligt hälsoministern uppstår problemet ofta på mindre orter där läkare känner varandra. Av de återstående tre patienterna gavs två dödshjälp utan att det bevisats att de befann sig i livets slutskede och i ett fall fanns inga belägg på att patienten stod inför en allvarlig och obotlig sjukdom, vilket krävs enligt lag.

Trots detta menar Gaétan Barrette att allmänheten kan ha fortsatt förtroende för att processen görs på rätt sätt. Han överväger dock att göra vissa justeringar för att förenkla pappersarbetet och underlätta skyldigheten att söka ett andra utlåtande från en objektiv och oberoende läkare, som måste hålla med om att det inte finns något hopp om återhämtning. Läs mer >>

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Monteral Gazette (montrealgazette.com)