Dödshjälpsaktivist Philip Nitschke arbetar nu för obegränsad tillgång till dödshjälp

12 december 2016
Den australiensiske läkaren Philip Nitschke, som blivit känd som dödshjälpsförespråkare, startade nyligen en ny organisation, Exit Action, en dotterorganisation till hans förening Exit International. Den nya organisationen har som uttalat syftet att arbeta "militant för dödshjälp" för att samordna direkta åtgärdsstrategier och tvinga fram lagändring för dödshjälp i Australien.

Exit Action är kritisk till den "medicinska modellen som ser frivillig dödshjälp som ett privilegium som ges till mycket sjuka av läkare. Standardförfarandet har under flera år varit att låta mycket sjuka berätta sina historier om sitt lidande för allmänheten och politiker, i hopp om att politikerna tycker synd om dem och ändrar lagen. Exit Action anser att en fridfull död och tillgång till de bästa dödshjälpsläkemedel är en rättighet för alla myndiga vuxna, oavsett sjukdom eller tillstånd från läkare", meddelar Philip Nitschke i sin presentation av den nya dödshjälpsorganisationen. Exit Action planerar även att starta försäljning av dödshjälpsmediciner på Internet – även till länder där det inte är lagligt.

I november röstade delstaten South Australia mot legalisering av assisterat självmord. Kort därpå bekräftade även medlemmarna i Australiens läkarförening sitt motstånd mot dödshjälp och assisterat självmord. Läs mer >>

Philip Nitschke, som för närvarande bor i Nederländerna, har under flera år arbetat för att dödshjälpsläkemedel skall bli tillgängliga för alla myndiga vuxna som vill begå självmord. Han och andra medlemmar i Exit International har flera gånger förhörts av polisen. Förra året brände han högtidligt sin läkarlegitimation efter att Australiens läkarförening hade meddelat att han inte kan arbeta som läkare samtidigt som han fortsätter att arbeta för dödshjälp.

Källa: The Guardian (www.theguardian.com)