Downs syndrom främsta skälet att ivf-barn aborteras

22 augusti 2016
I Storbritannien aborteras runt 20 ivf-barn per år efter att föräldrarna fått besked om att deras barn har Downs syndrom. Risken att få barn med Downs syndrom är högre bland äldre kvinnor, som också är de som främst får konstgjord befruktning.

Enligt den brittiska myndigheten The Human Fertility and Embryology Authority (HFEA) gjorde  195 kvinnor abort efter att ha fått konstgjord befruktning  åren 2005-2014, på grund av att fostret hade Downs syndrom. Downs syndrom är den vanligaste orsaken till abort hos de 150 kvinnor som väljer att göra abort efter konstgjord befruktning varje år i Storbritannien.

Det finns inga belägg för att ivf-barn är mer mottagliga för genetiska avvikelser, även om det finns risk för att embryon kan skadas under implanteringen. Men fertilitetsbehandling ges oftast till kvinnor över 35 och risken att få barn med Downs syndrom är högre för äldre kvinnor.
– Genom att kalla detta för eugenik, vilket det är, måste vi fråga oss själva ingående frågor om vår inställning till funktionshinder och personer med funktionshinder, säger den brittiske parlamentsledamoten Lord Alton.

I Storbritannien gjordes förra året 689 aborter pga. Downs syndrom. Det totala antalet aborter i England och Wales var nära 186 000.

Källa: The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)