Efter ett par månader med laglig dödshjälp: problem med samvetsfrihet för vårdpersonal i Kanada

14 november 2016
I Kanada känner sig personal på katolska sjukhus, palliativa vårdcentraler och enskilda läkare redan trängda av krav om att alla skall bistå med dödshjälp.

Fem läkare har redan lämnat in en rättslig prövning mot provinsen Ontarios läkarsällskap, eftersom sällskapet i sina riktlinjer fastslår att läkare som vägrar att vara delaktiga i assisterat självmord och abort måste remittera patienten till en kollega.
– Enligt min åsikt står framtiden för katolsk sjukvård på spel. Ingen annan jurisdiktion utanför Kanada där assisterat självmord är lagligt kräver att läkaren remitterar till en kollega, säger gruppens talesman Larry Worthen.

Enligt Larry Worthen har Ontarios läkarsällskap varit "extremt aggressivt" i sin hantering av läkarnas klagomål. Läkarna har förhörts om sin religiösa övertygelse; en av dem är katolik, medan fyra är evangeliska kristna. Läkarsällskapet har befogenhet att reglera verksamheten för läkare i provinsen Ontario, och att vägra att följa läkarsällskapets policy kan leda till att man förlorar legitimationen. Läs mer >>

De fem läkarna har stöd av Kanadas organisation för kristna läkare och tandläkare, sammanslutningen av katolska läkare samt läkarorganisationen för livet. Alla tre ingår i en ny koalition för hälsovård och samvetsfrihet (Coalition for HealthCARE and Conscience), där även de katolska ärkestiften Toronto och Vancouver är medlemmar. Läkarna kommer dock med all sannolikhet att få räkna med höga rättskostnader.

Ontarios justitieminister har öppet gett läkarsällskapet sitt stöd. En talesman säger i ett uttalande att det krävs "en rimlig balans mellan uppriktiga, religiösa samvetsövertygelser och viktiga statliga intressen i att säkerställa utsatta patienters tillgång till lagliga medicinska förfaranden". Läs mer >>

Källa: CatholicNewsAgency (www.catholicnewsagency.com)