Ekonomi före autonomi vid läkarassisterat självmord?

19 december 2016
De som förespråkar läkarassisterat självmord gör det i regel med autonomin i åtanke – att ge människor möjlighet att själva kunna bestämma över sitt liv och sin död. Men utökad autonomi för vissa, går hand i hand med att andra sjuka förlorar den – av kostnadsskäl.

Barbara Wagner var lungcancerpatient i Oregon. När hennes läkare skrev ett recept för ett läkemedel som skulle bromsa cancerns utveckling och låta henne leva bekvämt, förnekade försäkringsbolaget hennes begäran och erbjöd i stället att betala för assisterat självmord.

Randy Stroup var en 53-årig man, också från Oregon, med prostatacancer. Han ansökte om offentligt stöd från delstaten för att betala ett läkemedel mot cancern, men fick svar med ett erbjudande om att få ersättning för assisterat självmord i stället.

Stephanie Packer från Kalifornien kämpade i månader för att få sitt försäkringsbolag att godkänna en mildare cellgiftsbehandling mot allvarlig sklerodermi, en reumatisk sjukdom. Två veckor efter att Kalifornien legaliserade läkarassisterat självmord informerades hon av sitt försäkringsbolag att läkemedlet hon önskade inte skulle vara ett alternativ, men att man skulle ersätta kostnaderna för läkarassisterat självmord. Läs mer >>

Källa: Washington Examiner (www.washingtonexaminer.com)