En av oss – en samlad europeisk röst för livet

16 mars 2016
Den 12 mars samlades för första gången sammanslutningen En av oss i Paris, det första internationella forumet som förenar pro-life-rörelser i hela Europa med en gemensam röst för livet.

Sammanslutningen En av oss har sitt ursprung i ett medborgarinitiativ som 2013 samlade nästan två miljoner underskrifter till stöd för ett lagförslag om att förbjuda EU-finansiering av verksamhet där mänskliga embryon förstörs, samt om att stoppa bistånd från EU till mödravård genom abortfrämjande organisationer. Läs mer >>

Genom medborgarinitiativet började flera europeiska pro-life-organisationer, däribland Respekt, att samarbeta och bildade så småningom nätverket En av oss med 31 organisationer från 28 europeiska länder.
– Sammanslutningen bygger på den drivkraft som skapats av den stora framgången från medborgarinitiativet En av oss, som undertecknades av nästan två miljoner europeiska medborgare för att skydda embryon. Allt för många politiska- och marknadskrav pressar lagstiftare till att uppmuntra tankar om en förbättrad mänsklighet, inklusive surrogatmoderskap och drömmen om ett perfekt barn, som gradvis försöker förstöra vår judisk-kristna civilisation. Detta forum lägger grunden för ett nytt Europa för livet, som återvänder till sina starka rötter, bryter med frihetsultraliberalism och en lång, skyldig tystnad, säger Jaime Mayor Oreja, ordförande för sammanslutningen En av oss.

På konferensen samlades 1 200 deltagare till ett gediget föredragsprogram med experter inom politik, vård och juridik. Konferensen avslutades med en prisutdelning till en "ödmjuk hjälte för livet". Priset tilldelades den unga thailändskan Pattaramon Chanbua, mamma till pojken Gammy, som föddes med Downs syndrom. Pattaramon var surrogatmamma 2014 och fick då internationell uppmärksamhet i media efter att det beställande föräldraparet från Australien krävde av henne att abortera den ena av de två tvillingar hon bar på eftersom han hade Downs syndrom. Hon vägrade och paret tog efter förlossningen endast med sig Gammys tvillingsyster hem till Australien. Gammy bor nu med Pattaramon och hennes familj.

En av oss har även påbörjat en ny namninsamling från europeiska läkare, jurister och politiker, som i likhet med de två miljoner medborgare, som undertecknat det ursprungliga medborgarinitiativet, vill begränsa EU-finansiering till etiskt acceptabla program, som inte innebär att mänskliga embryon förstörs. Underskriftinsamlingen pågår ännu och finns på flera språk på www.oneofusappeal.eu.

Källa: One of Us (www.oneofus.eu)