Ensamstående skall få rätt att få barn, enligt kommande WHO-definition för infertilitet

25 oktober 2016
Ensamstående män och kvinnor, utan medicinska problem med infertilitet, kommer att klassas som "infertila" om de är ofrivilligt barnlösa, enligt en kommande definition för infertilitet från Världshälsoorganisationen WHO.

Enligt en kommande kungörelse från WHO kan infertilitet inte längre betraktas som enbart ett medicinskt tillstånd. Författarna till det nya, globala dokumentet ger med den reviderade definitionen varje individ "rätten att reproducera sig". Hittills har WHO:s definition av infertilitet – som organisationen kategoriserat som ett funktionshinder – varit att inte bli gravid efter att ha försökt i 12 månader eller längre.

Den nya definitionen låter förstå att oförmågan att hitta en lämplig partner – eller bristen på sexuella relationer, som skulle kunna åstadkomma befruktning – också skulle kunna betraktas som funktionshinder. WHO anger ofta nivån på globala hälsonormer, och organisationens beslut kommer troligen att sätta press på offentlig vård om vem som skall få tillgång till fertilitetsbehandling. Enligt juridiska experter i Storbritannien kan den nya definitionen, som kommer att skickas till alla hälsoministrar nästa år, till exempel tvinga fram lagändringar för att tillåta surrogatmoderskap.

WHO kan riskera att utsättas för kritik för att ha överskridit sitt uppdrag genom att flytta fokus från hälsofrågor till sociala frågor. Enligt de nya villkoren skulle heterosexuella ensamstående män och kvinnor och homosexuella män och kvinnor, som vill ha barn, ges samma prioritet som par som söker fertilitetsbehandling på grund av medicinsk infertilitet.
– Definitionen av infertilitet har nu skrivits på ett sådant sätt att den omfattar alla individers rättigheter att bilda familj och det omfattar ensamstående män, ensamstående kvinnor, homosexuella män, homosexuella kvinnor. Det fastställer begreppet och fastslår att en individ har rätt att reproducera sig med eller utan partner. Det är en stor förändring. Det förändrar i grunden vem som bör ingå i denna grupp och vem som skall ha tillgång till hälso- och sjukvård. Det sätter en internationell rättslig standard, som länderna är bundna vid, säger David Adamson, en av författarna till WHO:s nya definition.

– Detta absurda nonsens är inte bara att omdefiniera infertilitet utan att helt åsidosätta den biologiska processen och betydelsen av naturlig fortplantning mellan en man och en kvinna. Hur lång tid kommer det att ta innan barn skapas och odlas efter begäran i ett laboratorium?, frågar sig Josephine Quintavalle från tankesmedjan Comment on Reproductive Ethics.

Källa: The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk)