Erbjudande från brittiskt företag: ett friskt barn med assisterad befruktning, eller pengarna tillbaka

20 december 2016
Par i Storbritannien som står inför att påbörja assisterad befruktning kan nu välja en helt ny tjänst från ett företag, vars affärsidé är att låna ut pengar till medicinska ingrepp. Det nya erbjudandet lyder: ”14 000 £ för ett friskt barn, eller pengarna tillbaka”. 

Det är kreditinstitutet Assured Fertility som för 14 000 £, cirka 173 000 kr, utlovar ”ett friskt tremånaders spädbarn” eller pengarna tillbaka. Någon åldersgräns finns inte; går paret bara igenom en första konsultation och klarar vissa villkor, är det fritt fram. På Assured Fertility har man efter två års förarbete med bl.a. statistiker kommit fram till att det med hjälp av de senaste metoderna för assisterad befruktning, samt noggrann kromosomanalys av embryon innan de implanteras, skall gå att erbjuda långt de flesta detta nya garantipaket. Man erbjuder även en avbetalningslösning på upp till 60 månader, för dem som inte har råd att betala hela summan på en gång.

Nyheten om erbjudandet kommer samtidigt med en rapport som visar, att det inte sedan riktlinjer togs fram 2004 i Storbritannien, har funnits så få områden där man får upp till tre försök till assisterad befruktning betalade av den offentliga vården. Endast 16 procent av alla sjukhusregioner har nu råd att erbjuda detta till infertila par, och det blir allt vanligare att det införs begränsningar vad gäller parets ålder, vikt, barn från tidigare förhållanden och huruvida de röker.

William Harris, vd för Assured Fertility, poängterar för den brittiska tidningen The Daily Telegraph, att erbjudandet verkligen ger full garanti: ”Inget barn – ingen avgift. Och vi talar inte om en graviditet, vi talar om ett friskt, tremånaders barn. Fertilitet har av tradition varit ett område som kreditinstitut inte har velat beröra, eftersom det är väldigt svårt att be om betalning från människor som går igenom en kris, som att inte kunna bli gravid eller att få missfall. Men vi tänkte att det måste finnas ett sätt att förutspå resultaten för assisterad befruktning, som skulle göra risken rimlig. … Vi vände oss till Manchester universitet och de gjorde analysen åt oss. Vi tror att vi hittat de kriterier som kan förutsäga oddsen för att få barn, och intressant nog verkar de vara oberoende av ålder. Så bara paren klarar den första hälsokontrollen, så finns det ingen åldersgräns.”

Andelen som lyckas få barn efter assisterad befruktning ligger i dag på runt 30 procent för kvinnor mellan 35 och 40, och på runt 15 procent för kvinnor över 40 år. Men med hjälp av nya metoder, samt övervakning och kromosomanalys av embryon innan de implanteras, hoppas Assured Fertility att de kliniker de samarbetar med skall lyckas markant bättre.

Källa: Assured Fertility (www.assuredfertility.co.uk) och The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk)