Ett av tre par får barn på naturlig väg efter att ha avslutat fertilitetsbehandling

18 augusti 2016
En undersökning bland drygt 400 kvinnor, som alla gått igenom fertilitetsbehandling, visar att en av tre av dem blivit gravida på naturlig väg inom sex år efter avslutad behandling.

Undersökningen, som gjordes på Internet via ett forum på en brittisk hemsida om infertilitet, fick totalt 403 svar, varav 96 från kvinnor, som inte hade lyckats med sin fertilitetsbehandling. Av dem uppgav 34 att de hade blivit gravida på naturlig väg efter behandlingen, och av dem hade 30 kvinnor fött ett levande barn. Av de 307 kvinnor som svarade att de redan blivit gravida med hjälp av fertilitetsbehandling uppgav 84 att de blivit gravida igen efter behandling, denna gång på naturlig väg.

– Det finns ingen enkel förklaring på naturlig graviditet efter långvarigt nedsatt fertilitet, säger överläkaren Samuel Marcus på Queen Elizabeth Hospital i London, som står bakom hemsidan där frågorna lades ut, och som följt upp kvinnorna som deltog. En möjlighet är att fertilitetsbehandlingar har blivit mer tillgängliga, de används i högre grad för kortare perioder av infertilitet och för mindre allvarliga fall som oförklarad infertilitet, låga grader av manlig nedsatt fertilitet och lättare fall av endometrios, menar han.

Överraskande nog fann forskarna bakom undersökningen att paren som blivit naturligt gravida inte alltid var positivt överraskade av den spontana graviditeten, och Samuel Marcus förklarar att några av paren kände sig bittra över de fysiska, ekonomiska och känslomässiga bördor fertilitetsbehandlingen hade inneburit, och över att behandlingen kanske i slutändan inte visade sig vara nödvändig.

Professor Allan Pacey, redaktör för tidskriften Human Fertility, där artikeln om undersökningen publicerades (dx.doi.org/10.1080/14647273.2016.1196296), menar att fertilitetsläkare bör ta till sig av resultaten för att kunna vägleda patienter bättre. Forskarna bakom undersökningen framhåller dock undersökningens begränsningar, t.ex. att de kvinnor som blivit naturligt gravida mer troligen svarat på frågorna än de som inte blivit det.

Källor: BioNews (www.bionews.org.uk) och Human Fertility (www.tandfonline.com)