Europaparlamentet fördömer surrogatmoderskap

11 januari 2016
I december antog Europaparlamentet ett betänkande om mänskliga rättigheter och demokrati, där man fördömer surrogatmoderskap som underminerar kvinnans människovärde.

I betänkandets paragraf 114 heter det att ”Europaparlamentet fördömer surrogatmoderskap som underminerar kvinnans människovärde, eftersom hennes kropp och dess reproduktiva funktioner utnyttjas som en handelsvara. Parlamentet anser att surrogatmoderskap – som innebär att reproduktionsförmågan, framför allt hos utsatta kvinnor i utvecklingsländerna, utnyttjas och att människokroppen används för ekonomisk eller annan vinning – ska förbjudas och i brådskande ordning behandlas i instrument för de mänskliga rättigheterna”.

Den internationella juristorganisationen European Centre for Law and Justice välkomnar betänkandet och pekar på att det lagts fram samtidigt som Europarådets parlamentariska församling kommer att diskutera surrogatmoderskap, och den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter tar upp ett fall som gäller surrogatmoderskap i Italien (Paradiso and Campanelli v. Italy).

Även på förbundet för katolska familjeföreningar, FAFCE, är man positiv till betänkandet:
– Vi vill betona att även i politiska grupper som motsatte sig punkten om surrogatmoderskap, finns många parlamentsledamöter som stödde den. Vi beklagar att vissa problematiska frågor är kvar i texten, som motsäger principen om subsidiaritet och mänsklig värdighet. Ändå ser vi dagens röster som tecken på hopp och konstaterar att det finns olika åsikter om dessa frågor inom alla politiska grupper, säger FAFCEs ordförande Antoine Renard i ett uttalande.

Källor: ECLJ (eclj.org) och FAFCE (www.fafce.org)