Europarådet kritiserar Italien för abortvägrande läkare

14 april 2016
Europarådet anklagar Italien för att diskriminera kvinnor, eftersom majoriteten av Italiens gynekologer av samvetsskäl vägrar att delta i abort.

År 2010 bekräftade Europarådet rätten till samvetsfrihet i hela Europa för vårdpersonal och vårdinrättningar som inte önskar delta i abort, dödshjälp eller någon handling, som skulle kunna leda till döden för ett mänskligt foster eller embryo.

Europarådets kommitté för sociala rättigheter har redan tidigare anmärkt på konsekvensen av Italiens samvetsfrihet för vårdpersonal. Läs mer >> I det senaste ärendet svarar kommittén på ett två år gammalt klagomål från Italiens största fackliga centralorganisation CGIL angående kvinnors svårigheter att hitta en gynekolog, som vill genomföra abort samt den diskriminering som gynekologer som utför aborter anser sig vara utsatta för av kollegor. Enligt Europarådets kommitté leder diskrimineringen till "olika typer av direkt och indirekt ogynnsamma omständigheter på arbetsplatsen".

Eftersom i genomsnitt 70 procent av Italiens gynekologer vägrar att göra abort, i vissa regioner upp till 90 procent, menar CGIL att många kvinnor behöver resa långt för att få abort eller behöver göra den illegalt. Det italienska hälsoministeriet uppskattar antalet illegala aborter till 14 000 årligen medan CGIL menar att det snarare rör sig om 50 000.
– Situationen kan innebära avsevärda risker för de berörda kvinnornas hälsa och välbefinnande, vilket strider mot rätten till skydd av hälsan, förklarar Europarådets kommitté.

Det italienska hälsoministeriet meddelar i ett uttalande att 60 procent av sjukhusen i landet gör aborter. Tidigare rapporter visar att nästan 90 procent av aborterna görs i kvinnans hemregion. Silvana Agatone, ordförande för en förening för gynekologer som är positiva till landets abortlag, menar att alla sjukhus borde erbjuda abort.
– Abortlagen ger kvinnor möjlighet att göra abort på ett säkert sätt, inte i hemlighet på ett farligt sätt, vilket är vad många tvingas göra, säger hon.

Antalet aborter i Italien är runt 200 för varje 1 000 levande födda, ca 100 000 legala aborter årligen. Abort är tre gånger vanligare bland utländska kvinnor än bland italienskor.

Den italienska regeringen måste nu formellt svara på klagomålet från Europarådet.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)