Europarådet röstar nej till surrogatmoderskap igen

12 oktober 2016
Europarådets parlamentariska församling röstade igår ner ett förslag om att legalisera och reglera surrogatmoderskap i alla 47 medlemsländer.

Rekommendationen hade tagits fram från en mycket omtvistad rapport från den belgiska parlamentarikern Petra De Sutter. Läs mer >> De Sutter ville få fram en reglering som skulle tillåta surrogatmoderskapsavtal i Europa. Rapporten har kritiserats för jäv pga. Petra De Sutter dels själv är reproduktionsläkare, dels hennes direkta kontakter med kliniker som engagerar surrogatmammor samt hennes återkommande positiva kommentarer i media om surrogatmoderskap.

En rapport till Europarådets parlamentariska församling är indelad i två delar som tas upp i två separata omröstningar: en resolution och en rekommendation. Den 15 mars förkastades De Sutters ursprungliga rapport helt (både resolutionen och rekommendationen). Läs mer >> Därefter hade De Sutter möjlighet att lägga fram en ny rapport, vilket gjordes den 21 september. En del ledamöter konstaterade offentligt att den nya versionen innehöll en resolution som inte tydligt fördömer alla slags surrogatarrangemang och en rekommendation som efterfrågar riktlinjer för att skydda barns rättigheter vid surrogatmoderskap. Resolutionen avslogs i september medan rekommendationen antogs. Den 11 oktober gick rekommendationen ännu en gång till omröstning och avslogs då.
– En mycket tvetydig text, vag om hur man verkligen skyddar barns rättigheter och hur man kan bekämpa surrogatmoderskap, har förkastats i dag: de försök som gjorts för att legitimera förfarandet misslyckades i varje skede av denna långa procedur, som inleddes för två år sedan, säger Antoine Renard, ordförande för Förbundet för katolska familjeföreningar, i ett pressmeddelande efter gårdagens omröstning.

– Genom att förkasta De Sutters förslag idag har den parlamentariska församlingen röstat för att bekräfta kvinnors och barns rättigheter och värdighet. Surrogatmoderskap utnyttjar kvinnor och barn behandlas som handelsvaror. Vi måste komma bort från den orealistiska synen på så kallat altruistiskt surrogatmoderskap, som De Sutter försökte förmedla i rapporterna. Det finns inga väsentliga skillnader mellan altruistiskt och kommersiellt surrogatmoderskap. Oavsett om vi talar om en tjänst eller en affärstransaktion, är det samma konsekvenser för surrogatbarnen, säger Lorcán Price från den internationella juristsammanslutningen Alliance for Defending Freedom (ADF).

– Internationell rätt skyddar rätten till familjeliv, vilket innebär att barn har rätt att känna till sina föräldrar. De flesta fall av surrogatmoderskap gör det omöjligt. Europarådet och Europadomstolen anser sig vara förkämpar för mänskliga rättigheter. Om de menar allvar med kvinnors och barns rättigheter, kommer de inte att sluta förrän de har uppnått ett totalförbud mot denna problematiska praxis, säger Laurence Wilkinson, jurist vid ADF International i Strasbourg.

Surrogatmoderskap har kritiserats av många människorättsorganisationer och förkastades 2011 i en resolution från Europaparlamentet som ett "utnyttjande av kvinnans kropp och hennes reproduktiva organ".

Europarådets parlamentariska församling består av 324 parlamentariker i 47 delegationer frånparlamenten i var och en av medlemsstaterna. Europarådet, med säte i Strasbourg i Frankrike, bildades 1949 med uppdrag att upprätthålla mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

Källor: FAFCE (www.fafce.org) och ADF International (www.adfinternational.org)