Fel av spermabank att välja bort dyslektiker, enligt brittisk myndighet

18 januari 2016
Den största brittiska spermabanken kritiseras för att ha vägrat att ta emot donationer från dyslektiska män.

London Sperm Bank, Storbritanniens största spermabank, har spridit en broschyr till potentiella donatorer, som anger att de "inte bör lida av någon koncentrationsstörning, hyperaktivitet, autism, Aspergers syndrom eller dyslexi" för att "minimera risken för överföring av genetiska sjukdomar eller missbildningar".

De brittiska hälsovårdsmyndigheterna har uttalat att "vägran att ta emot sperma från dyslektiska donatorer strider mot den allmänna policyn", och en utredning är nu tillsatt. Mellan en och tio procent av den brittiska befolkningen lider av dyslexi i varierande grad.
– Det är rashygien. Det sänder ut budskapet att det inte finns utrymme för dyslektiker i samhället. Förslaget att personer med dyslexi inte bör donera sperma skadar självförtroendet och skrämmer människor. De kommer inte att våga erkänna att de är dyslektiker eller behöver hjälp, säger Steve O'Brien, ordförande i den internationella dyslexisammanslutningen till den brittiska tidningen The Guardian.

Efter frågor från The Guardian har den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority) nu krävt en förklaring från London Sperm Bank. "HFEA har aldrig krävt eller godkänt att personer med dyslexi, dyspraxi, ADD, ADHD och andra sjukdomar förvägras bli spermadonatorer. Klinikens HFEA-inspektör klargör våra krav för val av donatorer och ser över alla undantag som nämns i bankens material, för att säkerställa att alla framtida donatorer behandlas rättvist och i enlighet med lagen", skriver HFEA.
– HFEA har varit i kontakt med oss. Som svar kommer vi att se över alla våra rutiner och protokoll. Organisationen har nu dragit tillbaka broschyren. Vår litteratur betraktar dyslexi som en neurologisk sjukdom men policyn är under översyn. Det kan finnas en viss genetisk komponent till den. Men vi kommer att granska den senaste litteraturen om detta. Vi arbetar definitivt inte med rashygien. När vi rekryterar en donator letar vi efter bra spermier som går att frysas och kommer att leda till graviditet efteråt. Vi söker personer som är medicinskt fria från smittsamma sjukdomar och genetiska problem, som eventuellt kan föras vidare till eventuella barn. Men vi söker också efter män som donerar av rätt anledning, som förstår det livslånga engagemanget det innebär, säger Vanessa Smith, kvalitetsansvarig på London Sperm Bank.

Källor: The Guardian (www.theguardian.com) och Génèthique (www.genethique.org)