FN:s människorättskommitté uppmanar Irland att ändra abortlagstiftning

16 juni 2016
FN-kommittén för mänskliga rättigheter har förklarat att Irlands förbud mot abort utsätter kvinnor för "diskriminering och grym, omänsklig eller förnedrande behandling" och uppmanar landet att ändra lagstiftningen eller grundlagen.

Den Genèvebaserade människorättskommittén skriver i ett uttalande från förra veckan att oberoende experter har kommit fram till att förbudet mot abort på Irland lett till att en kvinna utsatts för sådan diskriminering när hon försökte få en abort 2011. I graviditetsvecka 21 fick kvinnan veta att fostret hade medfödda avvikelser och skulle dö under graviditeten eller strax efter förlossningen. Abort är olagligt i Irland, utom när en graviditet hotar kvinnans liv, vilket även omfattar risk för självmord. Lagen tillåter inte abort i fall av incest, våldtäkt, medfödda avvikelser, eller när man förväntar sig att fostret inte kommer att överleva utanför livmodern.

Aborten genomfördes sedan i Storbritannien, och kvinnan "återvände 12 timmar efter ingreppet eftersom hon inte hade råd att stanna längre", enligt FN-experterna. "Det brittiska sjukhuset erbjöd inga alternativ gällande fostrets kvarlevor och hon var tvungen att lämna dem. Askan levererades oväntat till henne tre veckor senare med kurir". Efter att hon kommit hem till Irland "nekades hon den samtalsterapi och sjukvård som erbjuds kvinnor efter missfall". Kvinnan var tvungen att välja "mellan att fortsätta sin icke-livsdugliga graviditet eller att resa till ett annat land, samtidigt som hon bar på ett döende foster, för egna pengar och separerad från familjens stöd, och att återvända medan hon ännu inte återhämtat sig", skriver de vidare i uttalandet.

Kvinnan, som är amerikanska men bosatt i Irland, begärde 2013 formellt att FN fördömer Irlands förbud mot abort vid fosterskador eftersom landet har skrivit under en FN-konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har behörighet att göra klagomål mot stater som har skrivit under konventionen, men har ingen makt att tvinga länder att ändra lagstiftning. Kommittén förklarade förra veckan att Irland "bör ändra sin abortlag, även grundlagen om så behövs, för att säkerställa överensstämmelse med förbundet". FN-experterna menar även att Irland måste ge kvinnan "skälig kompensation och psykologisk behandling, som hon kan tänkas behöva".

Enligt det brittiska hälsodepartementet reste förra året 3 451 kvinnor från Irland till kliniker i England och Wales för att göra abort. Läs mer >> Storbritannien är det vanligaste målet men enligt tidningen The Irish Times reser irländskor även till Nederländerna, Spanien, Skandinavien, USA, Kanada, Indien och Afrika. Irlands förbud mot de flesta aborter är inskriven i en grundlagsändring som antogs 1983. År 1992 fastslog landets högsta domstol att abort bör tillåtas när det finns "en verklig och betydande risk för mammans liv", vilket antogs av parlamentet följande år.

Källa: The Atlantic (www.theatlantic.com)