Förbud för hemsidor med ”fel” information om abort i Frankrike

12 december 2016

Den franska senatens utskott för sociala frågor antog förra veckan ett lagförslag, enligt vilket det är brottsligt att informera om negativa psykiska och fysiska konsekvenser som abort kan få för kvinnor. Om presidenten godkänner lagförslaget, finns planer på att föra ärendet till Europadomstolen.

Senaten godkände lagen med 173-126 röster. Enligt lagförslaget, som godkändes av nationalförsamlingen den 1 december, "straffas med två års fängelse och 30 000 euro böter förhindrandet eller försök att förhindra information om en frivillig abort eller det som föregår en abort […] Att störa tillgången till kliniker […], fri rörlighet för personer inom dessa kliniker eller arbetsförhållanden för medicinsk och icke-medicinsk personal. Eller att utöva moraliska och psykologiska påtryckningar, hot eller någon form av hot mot människor som söker information om frivillig abort, medicinsk och icke-medicinsk personal som arbetar vid de kliniker […], kvinnor som gör abort eller hennes anhöriga".

Grégor Puppinck, ordförande för den internationella juristorganisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ), är kritisk till den nya lagstiftningen eftersom den inskränker yttrandefriheten för dem som arbetar för livet:
– Att publicera den kristna läran om abort skulle kunna tolkas som press på människor och vara tillräckligt för att utgöra ett brott. På samma sätt skulle publicering av bilder på aborterade foster, statistik om medicinska konsekvenser av abort eller vittnesmål från kvinnor som gjort abort kunna ses som tillräckligt i sig att utöva moraliskt tryck. Denna lag begränsar yttrandefriheten för vissa på grund av andras känslor. Personen som tar emot informationen låtsas vara ett offer och censurerar den. Det gör det möjligt att lagligt trakassera motståndare till abort och öppnar dörren för godtycklighet, säger Grégor Puppinck.

Senaten och nationalförsamlingen kommer nu att bearbeta formuleringarna i lagförslaget och det faller sedan på nationalförsamlingen att besluta vilken text som ska läggas fram för president François Hollande, vilket beräknas ske under de kommande veckorna.

En sammanslutning av 60 parlamentsledamöter, som röstade mot lagförslaget, kan be Frankrikes konstitutionella råd att uttala sig i frågan innan president Hollande undertecknar lagen. Om detta inte lyckas kommer ECLJ att försöka ta ärendet till Europadomstolen.
– Domstolen bör följa i fotspåren på USA:s högsta domstol, som 2014 enhälligt förhindrade förbudet mot demonstrationer utanför abortkliniker. Vi förväntar oss att även denna domstol kommer att stödja yttrandefriheten och erkänna att abort är en allmän fråga, som måste diskuteras fritt, säger Grégor Puppinck.

Källor: The Washington Free Beacon (freebeacon.com) och European Centre for Law and Justice (www.eclj.org)