Försök på Karolinska med att modifiera mänskliga embryon med hjälp av ny metod

02 maj 2016
Vid Karolinska Institutet i Stockholm förbereder sig stamcellsforskaren Fredrik Lanner på att modifiera mänskliga embryon genom att använda CRISPR-Cas9 metoden, efter godkännande från svenska myndigheter.

Olika experiment med den uppmärksammade metoden har nu blivit godkända i Sverige, Kina och Storbritannien. Läs mer >> En kinesisk forskargrupp vid Guangzhou universitet publicerade nyligen en studie om genmodifiering genom CRISPR-Cas9 för att försöka införa en mutation för att göra mänskliga embryon resistenta mot hivsmitta.

Fredrik Lanner förväntar sig inte att hans arbete, som skall utforska människans tidiga utveckling, kommer att orsaka några debatter. Efter ett års av diskussioner om embryo-modifieringens etik tycks mångas farhågor ha försvunnit – även om sådant arbete fortfarande omfattas av samma etiska oro som omger andra reproduktionsbiologiska experiment, skriver facktidskriften Nature.
– Åtminstone bland forskare känner jag mer stöd för grundläggande forskningstillämpningar, säger Lanner, som fick godkännande för sina experiment i juni förra året.

I en artikel i facktidskriften Cell i början av april analyserar Fredrik Lanners forskargrupp genuttryck i 88 tidiga mänskliga embryon, och använder dessa uppgifter för att identifiera gener som han vill modifiera genom CRISPR-Cas9. Fredrik Lanner presenterade sitt arbete vid ett möte om mänsklig genmodifiering i Paris i april och berättade att hans forsking skulle kunna börja de kommande månaderna.

I december förra året kom en internationell kongress för forskare och etiker fram till att genmodifiering av mänskliga embryon, som skall implanteras i en livmoder, inte bör göras – men mötet gav sitt stöd till grundforskning inom området.

Riktlinjer för forskningsområdet håller fortfarande på att ta form. Evan Snyder, stamcellsforskare vid Sanford Burnham medicinska institut i La Jolla i Kalifornien, säger att forskare när det är möjligt bör använda alternativ, som till exempel embryon från primater. Och när det inte är möjligt bör de endast använda övertaliga embryon som normalt skulle kastas efter provrörsbefruktningar.

Vissa forskare hävdar att genmodifieringsexperiment, som syftar till att undersöka mänsklig utveckling, som de Fredrik Lanner planerar, är mer värdefulla än experiment som syftar till att lägga grunden för att skapa genetiskt modifierade människor. Sarah Chan, bioetiker vid universitetet i Edinburgh, menar att det bör finnas etiskt utrymme för båda typer av forskning att kunna fortsätta:
– Vi bör inse att allmänheten kan förstå skillnaden mellan forskning om genetiskt modifierade embryon och genetisk modifiering av människor, säger hon.

Källor: Nature (www.nature.com) och Génèthique (www.genethique.org/en)