Fortsatt förbud mot forskning på embryonala stamceller i Italien

11 april 2016
Italiens författningsdomstol har bekräftat att ett förbud mot forskning på mänskliga embryon är lagligt.

Den italienska lagstiftningen, som i artikel 13 i lag 40 från 2004 förbjuder forskning på mänskliga embryon, hade utmanats av ett par som hade ett flertal embryon lagrade på en ivf-klinik. Paret ville ge bort sina embryon med avvikelser till genetisk forskning, trots att detta inte är tillåtet enligt italienska lag.

– Embryot är inte bara en massa celler, utan något mer, som förtjänar att respekteras, vilket författningsdomstolens dom bekräftar genom att bibehålla förbudet mot att använda frysta embryon för forskning, säger genetikern Bruno Dallapiccola, från barnsjukhuset Bambino Gesù till den italienska tidningen L'Avvenire.

Han uttrycker också skepsis om nyttan av mänskliga embryonala stamceller med tanke på den senaste utvecklingen inom stamcellsforskningen:
– Vi har inte uppnått de resultat som många hoppades. Idén att forskning på embryonala stamceller är till hjälp vid behandling av allvarliga sjukdomar är i dag, enligt min mening, bara en paroll som inte återspeglas i verkligheten. Medan adulta stamceller har lett till konkreta resultat, som kan överföras till det kliniska arbetet och inducerade pluripotenta celler samtidigt har lett till att ta fram experimentella sjukdomsmodeller, har embryonala stamceller inte lett någonstans, påpekar Bruno Dallapiccola.

Förra året fastslog även Europadomstolen att Italien inte kränker privatlivet genom att förbjuda donation av överblivna embryon till medicinsk forskning.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)