Fortsatt forskning på människa-djur hybrider trots moratorium i USA

24 maj 2016
Amerikanska forskare fortsätter att forska på människo-djur hybrider i embryostadiet, trots ett stopp för finansiering från myndigheten för hälsovård och socialomsorg, National Institutes of Health.

Pablo Ross, reproduktivbiolog vid University of California i Davis, och hans forskargrupp har arbetat med att implantera mänskliga inducerade pluripotenta stamceller i grisembryon, med hopp om att så småningom kunna odla mänskliga organ i grisfoster. I sina försök injicerar de mänskliga celler i grisembryon, implanterar embryona i suggor och låter dem växa i 28 dagar tills de tas ut och undersöks. På grund av ett beslut från den amerikanska hälsomyndighetens i september förra året om att stoppa finansiering av denna typ av försök tills man har studerat de etiska frågorna, har Pablo Ross använt sig av alternativa finansieringskällor.
– Vi försöker inte göra en hybrid bara för att vi vill se någon form av monstruös varelse. Vi gör detta för ett biomedicinskt ändamål, förklarar Pablo Ross.

Även på annat håll har liknande forskning pågått trots moratoriet. I början av året visade det sig att forskare vid Salk Institute i Kalifornien och University of Minnesota hade skapat hybridembryon i syfte att odla mänskliga organ i tamdjur som får och gris.

Stuart Newman, professor i cellbiologi och anatomi vid New York Medical College, är allvarligt bekymrad över hybridforskningen:
– Man beger sig ut på osäker grund, som jag tror kommer att skada vår människosyn. Om man skapar grisar med delvis mänskliga hjärnor skulle man få djur som skulle kunna ha ett medvetande likt en människa och ha mänskliga behov. Vi vet inte riktigt, säger Stuart Newman.

Forskning om hybridembryon är laglig i majoriteten av USA:s delstater och även i Storbritannien, där inrikesdepartementet publicerade nya riktlinjer i februari i fjol som skulle göra det möjligt för den "enorma potential" som forskning på hybridembryon bedöms ha och samtidigt tillhandahålla ett "robust etiskt och regulatoriskt ramverk".

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)